Hoe (on)gezond is onze leefomgeving? Attributie, appreciatie en acceptatie van milieu-gezondheid risico’s

De invloed van milieu op de gezondheid 

Schattingen van de invloed van de kwaliteit van onze leefomgeving op de gezondheid lopen sterk uiteen. Sommige bronnen schrijven enkele procenten van de ziektelast toe aan het milieu, andere komen tot tientallen procenten. Ook schattingen van de maatschappelijke kosten van milieuverontreiniging verschillen sterk. Ten dele is dit het gevolg van verschillen in definities, maar ook interpretaties van de stand der wetenschap en methodologische verschillen spelen een grote rol. Bovendien blijken beleid, wetenschap en publieke opinie sterk te verschillen in de waardering van de ernst van milieu-gezondheidrisico’s.

Hoewel modern ‘risk governance’ steeds meer een goed onderbouwde en brede afweging vraagt, wordt er relatief weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling van goede methodieken daarvoor. Prof.dr. Erik Lebret wil met de strategische leerstoel Environmental health impact assessment bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) bijdragen aan goede ‘science-based’ methodiekontwikkeling en -toepassing.

Deze oratie betreft een dubbeloratie met prof.dr. Jan Meulenbelt.

  07-07-2008, 16:15 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Prof.dr.ir. Erik Lebret, Diergeneeskunde Leerstoel: Environmental health impact assessment

Recente artikelen