IC2it ontvangt kwaliteitskeurmerk landelijke ICT-infrastructuur in de zorg

0
348

Eerste Zorg Service Provider in Overijssel
IC2it B.V., het verzelfstandigde ICT-bedrijf van de Isala klinieken in Zwolle is gecertificeerd als ‘Zorg Service Provider’ (ZSP). Dit betekent dat de systemen, diensten en procedures van IC2it voldoen aan de strenge eisen van Nictiz (Nederlands Instituut ICT in de Zorg) om gegevens uit zorgapplicaties landelijk met elkaar uit te wisselen.

Erkenning
IC2it is nu gemachtigd om zorginstellingen aan te kunnen sluiten op het Landelijk Elektronisch Patienten Dossier. Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, apotheken, huisartsen waarnemingsposten maar ook andere zorginstellingen worden via een Zorg Service Provider aangesloten op het landelijk schakelpunt. En zo kunnen patientgegevens landelijk uitgewisseld worden.
IC2it werkt voor een groot aantal zorginstellingen in Oost-Nederland. Naast de Isala klinieken behoren
o.a. de ziekenhuizen van Meppel, Coevorden-Hardenberg en Hoogeveen tot haar klanten. Maar ook
revalidatieklinieken, verpleeg en verzorgingshuizen, huisartsen(waarnemings)posten en apotheken
gebruiken producten en diensten van IC2it. Al deze instellingen hebben er dus baat bij dat de toegang
en de software van IC2it (Zorglijn Eridanos) gecertificeerd is voor het Landelijk Schakelpunt.


Nieuwe wetten
IC2it kan instellingen nu ook helpen bij de invoering van de nieuwe wetten in de zorg (de wet op het
EPD (het elektronisch patienten dossier) en de wet op het burgerservicenummer in de zorg). De wet
op het EPD vereist dat zorginstellingen hun zorgapplicaties aansluiten op het landelijk schakelpunt en
hun patientgegevens delen. Dit alles natuurlijk onder strikte regels voor de borging van privacy van de
patient. IC2it kan hierover adviseren, kan de aansluiting op het landelijk schakelpunt leveren en kan
adviseren bij de invoering van het BSN in de zorg.


Audit
Aan de certificering is een uitgebreide audit vooraf gegaan. Technisch en procedureel heeft IC2it
moeten aantonen kwaliteit te leveren. Zo mag de uitval in een jaar minder 1% zijn. De
informatiebeveiliging moet op orde zijn en het gehele zorgsysteem moet goed beheerd zijn. Vandaar
dat veel procedureel is vastgelegd. Om het certificaat te behouden zal jaarlijks geheraudit worden.


Bron: Isala