De website Uw kind en alcohol helpt ouders met opvoeding in alcohol, cannabis en tabak

0
242

De Nederlandse jeugd drinkt teveel, te vaak en op te jonge leeftijd. Uit recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd tot de grootste drinkers van Europa behoort. Veel ouders geven aan dat ze weten hoeveel hun kind drinkt. Dit blijkt soms niet te kloppen met de praktijk. Hoeveel denkt u dat kinderen in de leeftijd van uw zoon of dochter drinken? Ouders onderschatten het middelengebruik (alcohol, cannabis en tabak) van hun kinderen. Ze hebben in de meeste gevallen een rooskleuriger beeld van met name het drankgebruik van hun kinderen. In werkelijkheid gebruiken hun kinderen 3 keer zoveel als hetgeen ouders denken. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbosinstituut. De website Uw kind en alcohol helpt ouders met die moeilijke onderwerp.

Jongeren willen regels

Jongeren vinden het belangrijk dat hun ouders met hen over alcohol praten. Ruim de helft van de jongeren vindt het goed als ouders alcohol onder de 16 jaar verbieden. (…) Dit blijkt uit het Landelijk Jeugd Forum van het Trimbos-instituut: een landelijk representatief panel van scholieren tussen de 12 en 16 jaar. Klik >hier voor meer info over het verbieden van alcohol.


Naarmate de kinderen ouder worden, staan ouders alcoholgebruik ook vaker toe, ook bij kinderen onder de 16 jaar. Daarmee raken de ouders geleidelijk hun grip en zicht kwijt op het alcoholgebruik van hun kinderen. Via de nieuwe website www.uwkindenalcohol.nl kunnen ouders vanaf vandaag tips en advies inwinnen hoe ze met alcohol in het gezin kunnen omgaan.