Resultaten project Dwang en Drang veelbelovend

Ruim drie jaar geleden heeft GGZ Nederland zich ten doel gesteld om het aantal separaties met 10% per jaar te verminderen. 42 ggz-instellingen zijn hiermee gericht aan de slag gegaan en de resultaten zijn positief. Op 11 december zullen deze resultaten worden gepresenteerd op de Dwang en Drang conferentie ‘Van beheersen naar voorkomen’.

Het project
Aanleiding voor het project was de constatering dat er in Nederland meer wordt gesepareerd dan in de ons omringende landen. De projecten binnen instellingen zijn verschillend, zowel qua opzet als qua uitvoering. Het accent kan liggen op het trainen voor medewerkers, het inzetten van extra personeel en/of het uitvoeren van verbouwingen. De overeenkomst tussen alle projecten is dat wordt gewerkt aan een cultuuromslag gericht op het voorkomen van escalaties en moeilijke situaties.

Conclusies
Uit de resultaten van de deelprojecten kunnen we de volgende conclusies trekken:
– er is een forse vermindering in het aantal en in de duur van separaties
– binnen de projecten is er een afname in aantal separaties te zien van 17% tot 75%
– hoe zorgvuldiger er gekeken wordt naar situaties, des te meer mogelijkheden er gezien worden om veranderingen door te voeren
– om een verandering van houding/cultuur binnen de psychiatrie te bereiken zal het verandertraject ook de komende jaren moeten worden voortgezet.
– om betere zorg te kunnen verlenen moet er meer ingezet worden op Intensive Care verpleging
– minder dwangtoepassingen is niet alleen een zaak van de ggz, maar ook van de politiek en de verzekeraars.
– Als we willen doorgaan met ons verandertraject, is goede samenwerking tussen alle partijen (politiek, Inspectie, lidinstellingen, clienten- en familieplatforms en PVP) een must.

De conferentie
Op de conferentie zullen diverse sprekers uit de ggz, de politiek en de clientenorganisaties aan het woord komen. Daarna zal een discussie plaatsvinden over hoe we de ingezette koers kunnen vasthouden en deze trend kunnen voortzetten en uitbreiden naar alle instellingen. De conferentie vindt plaats op 11 december in de Meervaart in Amsterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.ggznederland.nl.