Deventer Ziekenhuis neemt elektronisch verpleegdossier in gebruik

0
274

In het Deventer Ziekenhuis zijn de verpleegafdelingen overgestapt op het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Hierin staat de verpleegkundige gang van zaken rond iemands ziekenhuisopname. De verpleegkundige noteert er de temperatuur van een patient in, schrijft op of iemand goed of slecht eet en vermeldt er gegevens rond de vochtbalans, de bloeddruk, de pijnscore, het welbevinden, etc.  Indien nodig wordt automatisch de dietist of de decubitusconsulent ingeschakeld.

De patient mag natuurlijk samen met de verpleegkundige het dossier inzien. Met patienten die regelmatig in het ziekenhuis komen, kan een korter opnamegesprek worden gevoerd omdat de gegevens elektronisch blijven.
Voor het elektronisch verpleegdossier komen de verpleegkundigen met een computer bij de patient langs. Die staat op een speciaal verrijdbaar karretje.


Bron: DZ