1 op de 5 verslaafden bij Brijder zoekt hulp via internetbehandeling

In 2008 heeft Brijder ruim 20% van haar nieuwe patienten via internet behandeld. Dit betekent dat het afgelopen jaar meer dan 1600 personen zich hebben aangemeld voor een internetbehandeling van Brijder. Mensen kunnen bij Brijder terecht voor het gebruik van drugs, alcohol, cannabis en voor het stoppen met roken. Vooral mensen met alcoholproblemen en problemen met het gebruik van cannabis proberen hun verslaving via deze weg onder controle te krijgen.

 

Veel deelnemers hebben aangegeven dat vooral de laagdrempeligheid doorslaggevend is om voor deze behandeling te kiezen. Men hoeft geen bezoek te brengen aan een kliniek, reistijd behoort tot het verleden en de behandeling kan geheel buiten werktijd plaatsvinden. Ook de anonimiteit van de behandeling wordt als een groot pluspunt ervaren. Door de laagdrempeligheid van een internetbehandeling melden mensen zich gemakkelijker en ook vaak eerder aan dan voor de reguliere verslavingszorg. Hierdoor is vroeg ingrijpen mogelijk, zijn de problemen doorgaans beperkt en kan vaak worden volstaan met een kortdurende behandeling.

 

Op de sites van deze online behandelingen kunnen bezoekers eerst een zelftest doen om te kijken of het middelgebruik een risico is voor zijn of haar gezondheid, alvorens zij zich aanmelden. Afgelopen jaar zijn ongeveer 15.000 zelftests ingevuld. Na aanmelding hebben bezoekers ook toegang tot een forum waarbij ervaringen en tips kunnen worden uitgewisseld om het middelengebruik onder controle te houden. Eenmaal aangemeld, krijgt de deelnemer een persoonlijke coach toegewezen. Samen met de coach wordt een doel gesteld. Aan de hand van een stappenplan gaan zij gedurende een bepaalde periode hieraan werken. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket door alle zorgverzekeraars. Hierbij moet rekening gehouden worden met een eigen risico van ? 155.

 

Binnenkort start Brijder met een pilot internetverslaving. De behandeling zal niet online plaatsvinden, maar bestaat uit een serie face-to-face-gesprekken met een gespecialiseerde behandelaar. Brijder wil onderzoeken of er vraag is naar deze vorm van hulpverlening en een behandeling ontwikkelen die aansluit op de wensen vanuit de markt.

 

In 2011 wil Brijder dat 30% van de nieuwe klanten gebruik gaat maken van online hulp. De komende jaren zal de focus daarom liggen op de doorontwikkeling en onderzoek naar e-health.

 

Brijder is één van de grootste aanbieders op het gebied van verslavingszorg met ruim veertig vestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op: www.brijder.nl of op www.alcoholondercontrole.nl, www.cannabisondercontrole.nl, www.drugsondercontrole.nl,  www.rokenondercontrole.nl en www.internetondercontrole.nl.

Recente artikelen