Positieve pyschologie biedt kansen voor Nederland

Array

In Nederland is naar schatting 22% van de werkende bevolking mentaal vermoeid en 10% is zelfs uitgeput. Er is dus alle aanleiding meer substantieel te kijken naar de mentale weerbaarheid in Nederland en hoe de mentale weerbaarheid van mensen kan worden verhoogd. Positieve psychologie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Dat zeggen Jan Walburg, directeur van het Trimbos-instituut en Jos de Beer van GGZ Nederland, op de Kennisdag Het Mentaal Vermogen van Nederland, die vandaag in Amsterdam wordt gehouden.


Geestelijke vermogens vormen het mentaal kapitaal van de samenleving, zowel in economisch opzicht (kennis, creativiteit) als in collectief welzijn (welbevinden, samen leven). Positieve psychologie gaat ervan uit dat een goede mentale conditie een voorwaarde is voor welbevinden en dat mensen hun mentale conditie actief kunnen verbeteren. Veel instrumenten die binnen de positieve psychologie worden toegepast zijn bewezen effectief.

Positieve psychologie is niet het unieke domein van de GGZ, maar van het hele netwerk van maatschappelijke partijen die zich bezighouden met zorg en welzijn, waar de GGZ deel van uitmaakt.

De rol en de mogelijkheden van positieve psychologie in het brede spectrum van psychische gezondheid staan centraal op het congres Het Mentaal Vermogen van Nederland. Wat kan positieve psychologie betekenen voor de GGZ, en voor andere maatschappelijke domeinen zoals arbeid, onderwijs, justitiele instellingen of de buurt? En wat betekent het voor verschillende doelgroepen zoals ouderen en jongeren?

Op het congres wordt het boek ‘Mentaal vermogen, investeren in geluk’ (Nieuw Amsterdam Uitgevers), van Jan Walburg, directeur van het Trimbos-instituut, gepresenteerd. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, en ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven (Erasmus Universiteit Rotterdam) krijgen een exemplaar overhandigd en gaan in op de mogelijkheden en grenzen van positieve psychologie.

——————————————————————–
Het congres wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw, i.s.m. het SCP. Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw spannen zich gezamenlijk in om wetenschappelijk verkregen kennis om te zetten in praktijk, en om kennis te vergaren wanneer praktijk en beleid daarom vraagt.

Bron: Trimbos

Recente artikelen