Andere ziekenhuizen hebben interesse ASz-EPD

0
420

asz-epdHet Elektronisch Patienten Dossier dat het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) momenteel ontwikkelt (het zogenoemde (ASz-EPD), vervangt het papieren patientendossier waar nu nog mee gewerkt wordt. In het ASz-EPD staan alle medische gegevens van de patient die binnen het ASz bekend zijn. Het is digitaal beschikbaar en daardoor altijd en overal in het ASz opvraagbaar door een medisch specialist die een behandelrelatie met u heeft.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft jaren geleden besloten zelf een EPD te gaan bouwen. Dat het SAP-ziekenhuis daarmee goed werk aflevert blijkt uit de interesse voor het EPD. “Er zijn meerdere ziekenhuizen die belangstelling hebben getoond”, zegt Warry van Gelder in het nieuwe ICTzorg Magazine dat 6 maart verschijnt.

Het ASz-EPD legt digitaal de medische gegevens vast, van patienten die behandeld worden in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Wat is het voordeel van het landelijk EPD?
Via het landelijk EPD kunnen zorgverleners snel actuele medische gegevens van u opvragen en inzien. Ook als u ’s avonds of in het weekend zorg nodig heeft. Waar in Nederland u ook bent.
In het ASz-EPD staan alle medische gegevens van een patient, die behandeld wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan anamnese (voorgeschiedenis en ziektegeschiedenis van een patient), lichamelijk onderzoek, het verloop van de ziekte, ingrepen die gedaan zijn e.d.
Wanneer start het landelijk EPD?
De doelstelling van dit kabinet is dat in september 2009 alle zorgaanbieders (dat wil zeggen huisartspraktijken, huisartenposten, ziekenhuisapotheken en dienstapotheken) gebruikmaken van het landelijk EPD. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer in mei 2008.

Momenteel werken er al enkele vakgroepen met een EPD. Er wordt nu gewerkt aan een verbeterd EPD. Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil voorjaar 2009 starten met de invoering van dit verbeterde ASz-EPD voor de eerste vakgroepen. Doel is eind 2010 in het hele ziekenhuis alleen nog te werken met elektronische patienten dossiers. Dan is het papieren dossier definitief verleden tijd.
Wie kunnen mijn medische gegevens via het landelijk EPD opvragen/ inzien?
Huisartspraktijken, huisartsenposten, ziekenhuisapotheken en dienstapotheken nemen als eerste deel aan het landelijk EPD. Zij kunnen dus als eerste medische gegevens van u opvragen/inzien. Later kunnen ook andere groepen zorgverleners deelnemen, zoals medewerkers in de ambulance, indien zij een behandelrelatie met een patient hebben.

Waarom ontwikkelt het ASz een eigen ziekenhuis EPD?
Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil een innovatief en modern ziekenhuis zijn en optimale patientenzorg bieden. Het gebruik van een elektronisch patienten dossier (en daarmee het verdwijnen van de papieren dossiers) past in deze ambitie. Daarnaast is het hebben van een EPD noodzakelijk om straks bij de invoering van het landelijk EPD medische informatie met andere zorgaanbieders te kunnen delen. Het landelijk EPD wordt bij wet geregeld, dus het ASz is verplicht mee te doen.

Zijn andere ziekenhuizen ook bezig met de ontwikkeling van ziekenhuis EPD’s?
Ja, behalve het Albert Schweitzer ziekenhuis ontwikkelen ook andere ziekenhuizen in Nederland een eigen Elektronisch Patienten Dossier voor hun patienten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is echter wel een van de koplopers in Nederland.

In de toekomst (pas na 2010) zal een samenvatting van het ASz-EPD via het landelijk EPD uitgewisseld kunnen worden. Stel: u woont in Dordrecht en bent onder behandeling van een dermatoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis. U gaat een weekendje naar Groningen en breekt daar uw heup en wordt opgenomen in het ziekenhuis in Groningen. In de toekomst zal uw behandelend arts in Groningen (orthopeed) dan een samenvatting van uw medisch dossier kunnen opvragen bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij krijgt dan inzage in het samenvattingsgedeelte van het ASz-EPD.

In 2006 gingen de eerste specialismen van het Albert Schweitzer ziekenhuis werken met een Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Deze verandering staat niet op zichzelf, de hele werkwijze op de polikliniek verandert ook. De invoering in onze organisatie gebeurt stapsgewijs, uiteindelijk zal de hele organisatie op een andere manier gaan werken.

Door op de links hieronder te klikken, krijgt u meer informatie over de verschillende aspecten van het EPD.