Geneesmiddel-interacties met Kurkuma

0
12766

Gelbwurz / CurryRegina Apiah-Opong concludeert in haar promotieonderzoek dat Kurkuma/ Curcumine en sommige analoga ervan klinisch relevante interacties met geneesmiddelen kunnen veroorzaken, maar dat de invloed van dergelijke interacties apart bestudeerd zal moeten worden. Geneesmiddel-geneesmiddel – en geneesmiddel-voeding interacties zijn een belangrijke oorzaak van soms ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen. In sommige gevallen wordt zelfs een geneesmiddel van de markt teruggehaald.

Appiah-Opong, afkomstig uit Ghana, heeft onderzoek verricht naar de oorzaken van soms ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen.

Als modelstof voor haar onderzoek gebruikte ze Curcumine. Dit is een gele kleurstof in bijvoorbeeld kerrie en kan geïsoleerd worden uit de plant Curcuma longa. Curcumine wordt vanwege vermeende antiontsteking, antioxidant en antitumor activiteiten veel gebruikt in biologische en medicinale producten. In landen als India en Indonesie worden dergelijke Curcumine producten zeer veel gebruikt.Appiah-Opong stelde met behulp van in vitro onderzoek vast dat Curcumine een sterk remmende werking heeft op Cytochroom P450 en Glutathion-S-transferase enzymsystemen, die beide betrokken zijn bij de afbraak van geneesmiddelen in de menselijke lever maar ook wel in andere organen en weefsels. De remmende werking van Curcumine op met name Cytochroom P450 3A4 en op Cytochrome P450 2C9, is zo sterk dat er na orale toediening van bepaalde geneesmiddelen klinisch-relevante geneesmiddelinteracties in de darm of de lever zouden kunnen optreden. Vertraagde afbraak van geneesmiddelen in de lever of in de darm kan tot hogere concentraties in het bloed leiden, waardoor een grotere kans op bijwerkingen ontstaat.

Behalve Curcumine onderzocht Appiah-Opong ook van veertig synthetische analoga van Curcumine en extracten van zeven medicinale planten uit Ghana hun vermogen om interacties op het niveau van deze geneesmiddel-metaboliserende enzymen te veroorzaken. Haar onderzoek leverde belangrijke nieuwe inzichten op naar het verband tussen de chemische structuur van de analoga en de enzymremmende activiteiten. De extracten van de Ghanese planten vertoonden een meetbare, maar relatief beperkte capaciteit tot geneesmiddelinteracties.

Apiah-Opong beveelt Geneesmiddel- en Voedingsmiddelencommissies aan, met name in landen waar veel Curcumine producten gebruikt worden, om zich bewust te worden van deze potentieel gevaarlijke effecten van Curcumine en om verstrekkers en gebruikers van dergelijke producten daarover goed voor te lichten.

  • Startdatum: 06-05-2009
  • Tijd: 13.45
  • Locatie: Aula
  • Titel: Geneesmiddel-interacties: Ook met kerriecomponent Curcumine
  • Plaats: Aula
  • Spreker: R. Appiah-Opong
  • Promotor: prof.dr. N.P.E. Vermeulen
  • Onderdeel: Faculteit der Exacte Wetenschappen
  • Wetenschapsgebied: Exacte wetenschappen
  • Evenementtype: Promotie