Varkensgriep, varkensbaai en het komt deze keer uit Mexico.

Is dit om te huilen?
Fernand HaesbrouckHet land dat erin slaagde om enkele jaren terug, het in de wereld verboden (behalve in Europa, omdat de Franse president in de raad van beheer zit van Sanofi), Acomplia (Rimonabant) ook in het nieuwe continent, via een lucratief (maar verboden) circuit, op de markt te houden. Met die stof vielen ook veel doden, maar doodvallen door pep wordt maatschappelijk beter aanvaard dan door griep. Omdat de meesten onder ons geen varkens zijn, en omdat het varkensvlees niet gevaarlijk schijnt te zijn (overigens net als medicatie, trouwens), is er voor de bevolking officieel geen vuiltje aan de lucht.

Al moeten maskers een ritueel van geruststelling onderhouden.Bij carnaval is dat ook zo.En nu duiken opnieuw samenzweringstheorieen op.En het woordje samenzwering heeft al een danige bijklank van onnozelheid gekregen, dat niemand daarin nog gelooft.

Vandaar dan dit, omdat toch niemand het gelooft en het te gek is om los te lopen…………….

1967

de National Academy of Sciences lanceert een grootschalige aanval op Afrika. De CIA (Technical Services Division) erkent dit geheime vaccinatieprogramma;

1969

dr Donald MacArthur, een hooggeplaatste administrateur voor biologisch onderzoek aan het departement van defensie, verschijnt op 1 juli voor de Defence Appropriations Committee van het Huis van Afgevaardigden en vraagt voor het leger om $10 miljoen, om binnen 5 tot 10 jaar een nieuwe, infectueuze synthetische biologische agent te ontwikkelen waartegen geen natuurlijke immuunrespons bestaat. Men weten dat men aids kan maken.

Dit project wordt onder H.R. 15090 door Special Operations Division uitgevoerd in Fort Detrick (de eerste gevallen van aids verschenen in 1976, toen niemand nog wist wat dat was).

Het papieren spoor van de Aids Holocaust begint met Nixon’s geheime memo van 18 juli 1969 aan het Congres over ’Overbevolking’;

1970

Nixon tekent de PL91-213, en John D. Rockefeller III wordt de ’Populatie Tsaar’.

Nixon’s National Security Memo dd 16 augustus 1967 laat geen twijfel over de genocidale aard van de ontvolking;

1971

Het SVCP Progress Report #8 wordt uitgegeven. De flowchart op pagina 61 bevestigt eens en voor al de laboratorium origine van aids; wanneer deze flowchart in 1999 wordt ’teruggevonden’, gaat er een schok door de wetenschappelijke wereld.

In de loop van de tijd publiceert het SVCP 15 rapporten en meer dan 20.000 wetenschappelijke artikelen. De flowchart verbindt elk wetenschappelijk artikel, medisch experiment en VS-contract met elkaar.

De pagina’s 104-106 bewijzen dat Dr. Robert Gallo in het geheim aan de ontwikkeling van aids werkte, met volledige ondersteuning van de Amerikaanse overheid. In zijn autobiografie verzwijgt Gallo zijn rol als project officer van het Special Virus Cancer Program. Gallo’s artikel in 1971 is identiek aan de tekst waarmee hij in 1984 aids aankondigt;

Op de pagina’s 273 tot 286 staat het bewijs dat de SVCP-onderzoekers aids aan apen gaven. Sinds 1962 hebben de Amerikaanse overheid en Gallo apen geïnoculeerd en in de wildernis teruggezet. Daarom zijn zelfs overheidswetenschappers verbaasd dat in de afgelopen 100 jaar ’plotseling’ zowel HIV-I als HIV-II zouden opkomen vanuit twee verschillende ancestrale apen bloedverwanten.

Een Japanse studie in 1999 bewijst onomstotelijk de van-aap-naar-mens oorsprong van aids.

De samenvatting van apenexperimenten bewijst definitief dat ook apen-aids door mensenhanden is gemaakt.

November 1972

De VS en de Sovjet Unie gaan een biologische overeenkomst aan voor het ’ruimen’ van de zwarte bevolking. Deze 1972 overeenkomst voor samenwerking in de ontwikkeling van offensieve biologische agentia is nog altijd onderdeel van de Amerikaanse politiek;

1973

Gerenommeerd wetenschapper dr. Garth Nicolson rapporteert over zijn project, ’Role of the Cell Surface in Escape From Immunological Surveillance’.

Hij laat dit rapport vergezeld gaan van 7 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen.

Nicolson werkt tussen 1972 en 1978 samen met het SVCP; sommigen beschouwen hem daarom als Gallo’s ’West-Coast tegenhanger’.

1974

Op 10 december 1974 verschijnt van de hand van Henri Kissinger de geheime National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200, vrijgegeven in 1986).

Deze beruchte NSSM 200 is gaat over populatiecontrole (= genocide) in Afrikaanse- en ontwikkelingslanden, en gebruikt bijna dezelfde bewoordingen als de Commissie voor Bevolking, een document dat in 1944 werd gecreeerd door de Britse koning George IV.

Daarin werd openlijk gesteld dat ’dichtbevolkte derde wereld landen een bedreiging vormen voor het internationale monopolie van de mondiale macht van de elite’.

Uitspraak van Kissinger, lid van de Bilderberg groep en Rockefeller protégé: ”Voedsel is een wapen”.

De NSSM 200 is het enige discussiestuk op de World Population Conference in Boekarest, Roemenie.

1975

De virussectie van Fort Detrick’s Center for Biological Warfare Research wordt herdoopt tot de Fredrick Cancer Research Facilities en onder de supervisie geplaatst van het National Cancer Institute (NCI)

Eveneens gevestigd in Fort Detrick:

US Dept of Homeland Security

US Dept of Agriculture (USDA)

US Dept of Defence (DOD)

US Dept. of Health & Human Services (NIH)

1975

President Gerald Ford ondertekent het National Security Defense Memorandum #314. De Verenigde Staten implementeren de Kissinger NSSM-200 uit 1974;

1976

Ivan Ilyich beschrijft in zijn boek Medical Nemesis, the Expropriation of Health hoe de allopathische geneeskunde niet alleen een mythe is, maar dat deze een plaag van nieuwe ziekten de wereld in heeft gebracht: iatrogenese.

Onder klinische iatrogenese verstaat hij ziekten door artsen veroorzaakt; de sociale iatrogenese is opzettelijk gecreeerd door de machinaties van het medisch-farmaceutisch industrieel complex, en de culturele iatrogenese zuigt bij de mensen de wil tot overleven leeg.

1976

Het Progress Report #13 van het Special Virus program bewijst dat de VS verschillende internationale overeenkomsten heeft gesloten met de Russen, Duitsers, Bitten, Fransen, Canadezen en Japanners.

Het complot om de zwarte bevolking te ruimen vindt brede internationale ondersteuning. De SVCP begint in mei met de productie van het aidsvirus, en beschikt in juni over 55.000 liter.

President Carter staat de voortgang toe van het geheime plan om de zwarte bevolking te ruimen;

juni 1977

In Is AIDS manmade? – The Strecker Memorandum (The Strecker Group, Eagle Rock, CA., 1983) schrijft dr. Theodore Strecker: ” In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, volle dochter van een Brits-Zwitsers-Amerikaans farmaceutisch kartel) produceert het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI) het aids-virus in hun laboratoria in Fort Detrick, Maryland (gebouw A550, laboratorium P4). Daartoe combineren zij twee dodelijke retrovirussen, bovien leukemievirus en het visna virus, en injecteren die in menselijke weefselculturen.

Het resultaat is het aids-virus, het eerste humane retrovirus dat de mensheid kent, en waarvan nu wordt vermoed dat het 100% fataal is voor degenen die ermee zijn geïnfecteerd.

Vanaf maart 1976 is in NCI’s Special Virus programma 56.000 liter van het aids-virus geproduceerd.

1977

Robert Gallo heeft een ontmoeting met top Sovjet wetenschappers om de verspreiding te bespreken van deze voorraad aids-virus.

Men voegt het toe als complement aan de pokkenvaccins voor Afrika en aan het ’experimenteel’ hepatitis B vaccin voor Manhattan.

Volgens auteurs June Goodfield ev Alan Cantwell is Batch #751 in New York toegediend aan duizenden onschuldige mensen;

Dankzij de grondigheid van auteurs als dr. Robert E. Lee, wordt bekend dat het Stanford Mycoplasma Laboratory – met dr. Thomas Merigan,’consultant’ van het Special Virus program als hoofdonderzoeker – een van de eerste artikelen publiceert met aids in de titel: ’Viral Infections in Man Associated with Acquired Immunological Deficiency States.’

Er komen nog vele jaartallen, zowel voor als na deze die hier geciteerd worden. Laat dit alleen maar een voorproefje zijn.Vraagt niemand zich eigenlijk ooit af, waarom het werkingsmechanisme van zeer succesvolle medicatie steeds onbekend is en zo kan blijven? Hoe zou het nu met Roza zijn? En met de Stratterageheimen?

Al lijden kinderen met ADHD niet aan een echte ziekte (aangeboren hartziekten niet meegerekend), maar die met een varkensgriep vallen toch sneller dood.Toch merkwaardig, amper enkele weken geleden (31 maart 2009), deze krantenkop:

Dementie en ADHD: Ontwikkeling van medicijnen moet sneller

Een moordende wedijver tussen farmaceutische bedrijven. Gelukkig lijkt dit alleen maar paranoïde gedachten te voeden en is daar niets van aan.

Nu toch niet.

Fernand Haesbrouck, Apotheker

Recente artikelen