Te weinig draagvlak voor snelle invoering EPD

0
231

EPDEen kleine half miljoen mensen heeft bezwaar gemaakt tegen opname in het Elektronisch Patientendossier (EPD). Bovendien werd vorige week bekend dat eenderde van de artsen niet wil dat hun eigen medische gegevens in het EPD worden opgenomen. De CG-Raad vindt dat er daardoor onvoldoende draagvlak is om het EPD al per 2010 in te voeren.

Vorige week bleek dat bijna eenderde van de artsen bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD. Ze willen niet dat hun eigen medische gegevens in het dossier worden opgenomen. De artsen vinden dat de privacy onvoldoende is gewaarborgd en dat de veiligheid van het systeem nog onvoldoende is. Ook de correctheid en betrouwbaarheid van de patientgegevens vinden de artsen nog onvoldoende gegarandeerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een steekproef van het blad Medisch Contact.

Meldplicht
Recent is ook bekend geworden dat niemand officieel aansprakelijk is als er misbruik wordt gemaakt van patientgegevens uit het EPD. Die conclusie trekt de Consumentenbond na onderzoek naar privacy-aspecten van het EPD. Mensen met klachten over misbruik kunnen bovendien nergens terecht. Ook is er geen meldplicht wanneer privégegevens in verkeerde handen vallen.

De CG-Raad vindt dat het EPD pas ingevoerd kan worden als de veiligheid, het eigendom van gegevens en het inzagerecht goed zijn geregeld. Daarnaast wil de CG-Raad dat het EPD alleen die gegevens bevat die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling.

Bron: CG-raad