HPV-vaccinatie effectief bij vrouwen tot 45 jaar

0
200

hpvBij vrouwen die niet geïnfecteerd zijn met het humaan papillomavirus (HPV) is het quadrivalente HPV-vaccin zeer effectief (91 procent). Dit blijkt uit een studie onder vrouwen in de leeftijd van 24 tot 45 jaar, waarvan de resultaten deze week in de Lancet worden gepubliceerd. Bijna vierduizend vrouwen ontvingen het quadrivalente HPV-vaccin (HPV6, 11, 16, 18) of een placebo. In de groep vrouwen die geen HPV-infectie hadden gedurende de eerste zeven maanden van de studie en het volledige vaccinatieschema gevolgd hadden, kwamen bij de HPV-gevaccineerde vrouwen (n=1615) slechts vier HPV-infecties voor. In de placebogroep (n=1607) vonden 41 infecties plaats met één van de vier HPV-typen.  Als alle vrouwen in de analyse mee werden genomen (dus ook de vrouwen die al een HPV-infectie hadden en vrouwen die niet alle vaccins ontvingen) verlaagde de effectiviteit van het vaccin naar 31 procent. De onderzoekers verwachten dat dit percentage nog toeneemt naarmate de follow up van de vrouwen langer duurt.