Tweede Zorg 2.0 congres vóór en dóór de zorg te Nijmegen

In navolging op het eerste geslaagde Zorg 2.0-congres wordt -mede op verzoek van velen- een tweede versie georganiseerd.Wij zullen in de komende tijd nog vele stappen zetten in het werkveld van Zorg 2.0, zoals ook te lezen valt in bijgaande presentatie die ik recent gaf in het kader van de E-health-week bij Health-Valley. Ook dit tweede Zorg 2.0-congres biedt weer een keur aan nationale en internationale sprekers. In deze blogpost houden wij u op de hoogte van de vorderingen van het programma. De komende weken zullen we wekelijks nieuwe sprekers en workshopleiders aankondigen. Via deze pagina wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

VOORLOPIG programma :
De eerste dag,12 oktober, ontvangen wij graag collega’s uit de zorg én het bedrijfsleven die zich met Zorg 2.0 (willen gaan) bezighouden. Middels een “tour de horizon” over het landschap van Zorg 2.0, zowel op basis van ervaringen, wetenschap als onderwijs, krijgt u een goed beeld van waar de mogelijkheden liggen.
13 Oktober staat in het teken van de concrete aanpak voor zorgprofessionals. Middels workshops (deels ook samen met experts aan het beeldscherm), parallel-sessies en “vis-a-vis fauteuil-gesprekken” met de sprekers voeren wij onze zorgcollega’s in in de (on)mogelijkheden en de te maken keuzes. Waar begin je, wat zijn de do’s en don’ts. Aan het einde van de dag bent u voldoende op de hoogte om (in) uw organisatie te adviseren, dan wel de juiste keuzes te maken als bestuurder. Deze dag is uitsluitend voor medewerkers in dienst van een zorginstelling.

Het programma is dermate aanvullend dat u ervoor kunt kiezen u voor één of voor beide dagen in te schrijven als zorgprofessional. Spoedig kunt u zich via deze pagina gaan aanmelden voor dit congres.Onderstaand treft u de bevestigde sprekers aan:

John Sharp van de Cleveland Clinic. Hij is de IT Manager, Clinical Research Informatics van de Cleveland Clinic

Lee Aase van Mayo Clinic (social media manager) Lee is onder andere de drijvende kracht achter het blog Sharing Mayo Clinic en verantwoordelijk voor nieuwe media in de Mayo Clinic.

Bertalan Mesko (Hongarije) is na zijn optreden bij ons eerste Zorg 2.0-congres uiteraard geen vreemde. Naast zijn keynote en Second Life Workshop, is hij druk bezig met het opstellen van onder andere Web-guidance-packages, bijvoorbeeld op het gebied van kanker, en ook met ondersteuning bij het opzetten van medische weblogs.

mocht u vragen of opmerkingen over dit congres hebben dan kunt u mailen aan : [email protected]

Recente artikelen