SER: Belang van werkende mantelzorgers wordt onderschat

0
225

mantelzorgWerkende mantelzorgers* vormen onmisbaar kapitaal voor een betrokken, zorgzame samenleving. Dat moeten we koesteren en ondersteunen, zo stelde Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad tijdens de 4e Nationale Mantelzorglezing.

Mezzo en Expertisecentrum Mantelzorg organiseerden vandaag de Mantelzorglezing. In deze vierde editie van de lezing, uitgesproken door Alexander Rinnooy Kan, kwam naar voren dat 71 procent van de mantelzorgers onder de 65 jaar betaald werk heeft. In 2007 zijn daarvan 50.000 tot 100.000 werkende mantelzorgers minder gaan werken, dan wel tijdelijk of definitief gestopt met werken omdat de combinatie van werk en langdurige intensieve zorg voor een ander hen te zwaar werd. Rinnooy Kan: ‘De vraag naar mantelzorg stijgt alleen al door de vergrijzing de komende jaren. Tegelijkertijd hebben meer mantelzorgers, vooral vrouwen en ouderen, een baan. De combinatie van werken en zorgen voor je naaste moet daarom goed worden gefaciliteerd. Dat is belangrijk voor de mantelzorger, maar ook een bedrijfsbelang want zo kan ziekteverzuim en uitval worden voorkomen.’

Een begripvolle bedrijfscultuur vereist
Organisaties hebben volgens Rinnooy Kan verschillende mogelijkheden om de combinatie van werk en mantelzorg te ondersteunen. Welke mix het best geschikt is, is voor elke mantelzorger weer anders. ‘Werkende mantelzorgers hebben vooral behoefte aan structurele maatwerkoplossingen zoals flexibiliteit van werktijden en werkplek. Maar alles begint met het bespreekbaar maken van mantelzorg op het werk. Dat vraagt om een bedrijfscultuur met begrip en respect daarvoor. Vervolgens kunnen passende afspraken worden gemaakt, die zowel de mantelzorger als het bedrijf ten goede komen,’ aldus Rinnooy Kan.

Ook veranderingen in de samenleving nodig
Werk en mantelzorg concurreren dagelijks om aandacht, tijd en energie. Naast arrangementen in het werk kunnen ook veranderingen daarbuiten het voor mantelzorgers makkelijker maken. Rinnooy Kan: ‘Het tijdsprobleem van werkende mantelzorgers wordt al een stuk minder als publieke diensten en zorgvoorzieningen een avondopenstelling zouden kennen, zodat je na werktijd je vader naar het ziekenhuis kunt begeleiden.’

De Mantelzorglezing is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, en Expertisecentrum Mantelzorg. De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo.

*Definitie werkende mantelzorger
Iemand die minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden zorgt voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste en dit tevens combineert met werk.

De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo. Zij stimuleren het welbevinden van ouderen in Nederland en op de Nederlandse Antillen door initiatieven en projecten te steunen die de zelfredzaamheid, autonomie en waardigheid van ouderen versterken, zingeving en positieve beeldvorming bevorderen. www.stsvl.nl

De Mantelzorglezing wordt georganiseerd door Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.