Gezondheidsproblemen na vuurwerkramp grotendeels verdwenen

0
135

omslag_soeteman_250-165De vuurwerkramp in Enschede leverde in het eerste jaar na de ramp een piek aan gezondheidsproblemen die in de jaren daarna geleidelijk wegebde, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Rik Soeteman op 26 juni 2009 promoveert aan de Radboud Universiteit.


Piek

Op 13 mei 2000 explodeerde een vuurwerkdepot in Enschede waardoor een woonwijk werd verwoest. Rik Soeteman deed onderzoek naar de gezondheidsproblemen van de slachtoffers van de ramp met gegevens uit de elektronische patientendossiers van 30 Enschedese huisartspraktijken. Hij vergeleek de gegevens over een periode van één jaar voor de ramp tot vijf jaar daarna. In het eerste jaar na de ramp was er inderdaad een piek aan gezondheidsproblemen, die geleidelijk in de erop volgende jaren wegebde. Soeteman: “De grootste groep krijgt de klap in het eerste jaar, maar de meeste mensen herstellen dus wel goed. Slachtoffers hadden de grootste kans op gezondheidsproblemen als zij huis en haard hadden verloren of als zij in het jaar voor de ramp al met psychische problemen bij hun huisarts waren geweest.”

Risicogroepen
Soeteman keek ook specifiek naar mogelijke risicogroepen zoals vrouwen, oudere volwassenen (45 tot 65 jaar) en Turkse immigranten. In tegenstelling tot de verwachting hadden deze risicogroepen geen extra met de ramp samenhangende gezondheidsproblemen. Soeteman: “Er zijn weinig onderzoeken naar gezondheidseffecten na een ramp uitgevoerd die hun bevindingen kunnen relateren aan gegevens van de slachtoffers van voor de ramp. Bij deze studie is dit wél het geval. Daardoor werd duidelijk dat verschillen tussen vrouwen en mannen, ouderen en jongeren, immigranten en autochtonen al voor de ramp bestonden. De huisartspraktijk blijkt een prima bron te zijn voor lange termijnonderzoek na een ramp, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de al langer bestaande registraties.”

Extra aandacht in EPD
“Bij een volgende ramp in het gebied van een of meerdere huisartspraktijken”, adviseert Soeteman, “lijkt het zinvol om getroffen patienten met een historie van psychische klachten en degenen, die huis en haard hebben verloren, extra goed in de gaten te laten houden door de huisarts.”

Bron: NIVEL