Erasmus MC-onderzoek: hoge babysterfte in Charlois

0
189

KVK_Beeldmerk_rozeIn Rotterdam sterven relatief veel baby’s tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling. De babysterfte blijkt per woonwijk flink te verschillen. Onderzoek van het Erasmus MC wijst uit dat vijftien tot negentien op de duizend zuigelingen voortijdig sterven in de deelgemeente Charlois. Landelijk is dat tien op de duizend.

Nederland kent ten opzichte van veel andere Europese landen een hoge babysterfte – ook wel perinatale sterfte genoemd. Binnen ons land is de met name in de Maasstad de babysterfte bovengemiddeld hoog: dertien op de duizend zuigelingen sterven in de buik van de moeder, tijdens de bevalling of vlak daarna.

Achterstandswijken
Vooral onder allochtone vrouwen en vrouwen in achterstandswijken sterven meer baby’s dan elders in Nederland. Behalve de gezondheid van de moeder spelen ook onwetendheid, huisvesting, armoede en schulden een rol, concluderen de Erasmus MC-onderzoekers.

Aanvalsplan
Het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam hebben samen met andere zorgpartners het Aanvalsplan Perinatale Sterfte ingezet, om het hoge sterftecijfer terug te brengen. Een onderdeel van deze aanpak is het onlangs gestarte programma ‘Klaar voor een kind’.
Een ander initiatief is het Geboortecentrum, dat binnen enkele maanden wordt geopend bij het Erasmus MC-Sophia. Dit ce