Zorg niet gebaat bij meer regels en toezichthouders

Array

zorgplan-besprekenDe zorgbranche moet de client meer centraal stellen, stellen Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker in een brief aan de kamer. Ook willen zij de zorgaanbieders meer ruimte geven. ActiZ waardeert deze constatering. De voorstellen uit de brief beperken echter de ruimte voor de ondernemer en stellen de client niet centraler. Ruimte voor de zorgaanbieders is nodig, om alle wijzigingen in de regelgeving door te voeren. Met de voorstellen uit de brief ‘Ruimte en Rekenschap’ en het wetsvoorstel maatschappelijke ondernemingen dreigt de sector echter geconfronteerd te worden met nog meer wet- en regelgeving. Dit betreurt ActiZ. Extra regels zijn overbodig, meent ActiZ, die zijn er al ruim voldoende. Bovendien belemmert de stapeling van regels de zorgondernemer in het aanbieden van integrale zorg.

Zelfregulering
Daarbij is de zorgbranche hard aan het werk om good governance te bevorderen, iets dat ook de bewindslieden van VWS propageren. Zorgorganisaties zijn gehouden aan de Zorgbrede Governance code, waarin de basis voor zelfregulering is vastgelegd. De goverancecode wordt dit jaar geactualiserd. Ook heeft de zorgbranche stappen gezet om de hoogte van bestuurdersalarissen aan banden te leggen. In juni dit jaar is de toegang tot de governancecommissie uitgebreid voor alle belanghebbenden bij een zorgorganisatie. Daarmee is het makkelijker geworden voor medewerkers en clienten om een vermeende ongeregeldheid onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan scholing van bestuurders en toezichthouders om het interne toezicht te versterken. ActiZ pleit ervoor dat VWS de sector tijd en ruimte geeft om deze maatregelen verder uit te werken en door te voeren.

Pas als de zelfregulering tekortschiet, vindt ActiZ het redelijk dat  de overheid nieuwe regels stelt.

Transparantie
De zorgaanbieders moeten verantwoording afleggen aan hun stakeholders. De verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn zich daarvan zeer bewust. Verantwoording over de kwaliteit leggen zij onder andere af door transparant te zijn over het functioneren van de organisatie via KiesBeter.nl. De kwaliteit van zorg wordt geborgd door het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, een verplicht instrument voor alle leden van ActiZ.

Geen uitbreiding regels

ActiZ is het eens met VWS dat good governance in de zorg belangrijk is. De focus in de brief van de bewindslieden ligt echter teveel op incidenten. De incidenten moeten niet leidend zijn voor de regelgeving voor alle zorgorganisaties. ActiZ roept het ministerie op om zich te hoeden voor een overmaat aan regels. Dat leidt tot bureaucratisering en juridisering en daarmee tot hogere administratieve lasten. En dat komt de kwaliteit van zorg niet ten goede. Laat de overheid, zoals de bewindslieden zelf ook stellen, zich concentreren op het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

Bron:Actiz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen