Tijdelijk schorsen slecht functionerende artsen duidelijker voor patiënt

0
309

schorsing-artsHet wordt wettelijk mogelijk om een arts tijdelijk te schorsen, direct nadat er een klacht ingediend is. Daarmee wordt het voor patienten duidelijker of een arts beperkingen opgelegd heeft gekregen.Minister Klink gaat dat mogelijk maken naar aanleiding van het advies “Verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit”, dat hij vandaag aan de Tweede kamer heeft aangeboden. De minister had professor Legemaate onafhankelijk advies gevraagd naar aanleiding van de slecht functionerende neuroloog van het Medisch Spectrum Twente.

Tuchtrecht
Nu mag een slecht functionerende arts nog gewoon doorwerken, totdat er een uitspraak is van een tuchtcollege. Daarom wordt het tuchtrecht aangepast, zodat het wettelijk mogelijk wordt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onmiddellijk na het indienen van een klacht een voorlopige voorziening kan treffen, zoals schorsing. Tijdelijke schorsing moet mogelijk worden als ernstig wordt vermoed dat het functioneren van een arts een individueel of algemeen belang zeer ernstig schaadt.

Verantwoordelijkheid
Het ziekenhuisbestuur en medische specialisten zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg binnen de organisatie. Legemaate adviseert om aandacht te besteden aan de relatie tussen bestuur en medische professional. In de Wet Clientenrechten Zorgsector (WCZ) wordt expliciet verankerd dat in iedere Raad van Bestuur een kwaliteitsfunctionaris moet zitten.
Daarnaast moet iedere zorgprofessional verantwoording afleggen aan het bestuur van de instelling. Het is onacceptabel als zorgprofessionals weten van (dreigende) misstanden met risico’s voor de patientenzorg, maar dat niet melden aan het bestuur.

Zwarte lijst
Het openbaar maken van beroepsbeperkingen van slecht functionerende artsen en andere medici sluit aan op het beter beschermen van patientenrechten. VWS komt dit najaar met een zwarte lijst die viaKiesbeter en RIBIZ te raadplegen is. Ook bespreekt minister Klink een Europees register bij de volgende Europese Raad van Gezondheidsministers. Daarmee wordt het voor patienten, de IGZ en Raden van Bestuur duidelijk of aan een arts beperkingen zijn opgelegd om zijn beroep uit te oefenen.