Duidelijke regels voor cosmetische chirurgie

0
1108

borst-vergrotingEr moeten duidelijke regels komen voor privéklinieken waar cosmetische chirurgie wordt verricht. Te vaak verschijnen er berichten over complicaties bij cosmetische ingrepen. Onlangs maakte een omstreden kliniek in Breda vijf maanden na sluiting door de Inspectie een doorstart onder een andere naam.

GroenLinks Kamerlid Jolande Sap wil opheldering en maatregelen. Allereerst moet vastgelegd gaan worden welke artsen in deze klinieken ingrepen mogen uitvoeren. Dat staat nu namelijk niet vast: elke basisarts mag in dergelijke klinieken cosmetische ingrepen uitvoeren, terwijl zij daar niet direct voor opgeleid zijn.

Voorlichting
Ook vindt GroenLinks dat patienten recht hebben op goede voorlichting, ook over de behandelend artsen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij door kundige professionals behandeld worden, die opgeleid zijn voor hetgeen zij doen. Een patient moet er daarbij vanuit kunnen gaan dat in de privékliniek de dezelfde kwaliteit van zorg en veiligheid wordt geboden als in een regulier ziekenhuis.

Vragen van het lid Sap aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de door de Inspectie voor de Volksgezondheid gesloten kliniek die onder een andere naam is verder gegaan

  1. Wat is uw reactie op de doorstart onder een andere naam die een kliniek voor esthetische ingrepen vijf maanden na sluiting door de Inspectie voor de Volksgezondheid heeft gemaakt ?
  2. Bent u het eens met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) dat de Inspectie wel kan controleren op bijvoorbeeld infecties, maar dat controle op technische fouten door de inspectie lastiger is?
  3. Klopt het dat de Inspectie geen reguliere controles houdt bij klinieken voor esthetische ingrepen en dat er alleen bij een ernstige melding een bezoek wordt gebracht?
  4. Klopt de stelling van de NVPC dat op basis van de huidige wet BIG elke basisarts operaties in klinieken voor esthetische ingrepen kan uitvoeren?
  5. Wat is uw reactie op de stelling van de NVPC dat er geen deugdelijke wetgeving is op het gebied van esthetische chirurgische ingrepen en op hun oproep om de huidige wet BIG te wijzigen zodat alleen speciaal daartoe opgeleide artsen deze behandelingen uit mogen voeren?
  6. Klopt het dat een kliniek voor esthetische chirurgie zonder goedkeuring vooraf kan openen en operaties mag uitvoeren?
  7. Wat is uw reactie op de stelling van de NVPC dat elke nieuwe kliniek voor esthetische chirurgie vooraf gecontroleerd dient te worden en een bestaande kliniek aan reguliere visitaties moet worden onderworpen?
  8. Wat is uw reactie op de berichtgeving dat artsen van het Acura Medisch Centrum clienten onder  druk hebben gezet om medische fouten te verzwijgen, onder andere via een zwijgcontract ? Bent u van plan hier maatregelen op te nemen?

Bron: GroenLinks, Jolande Sap