Kans op bevalling na inseminatie kan voortaan ingeschat worden.

zwanger3Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel heeft zonet de grootste studie ooit beeindigd over de bevallingskans van vrouwen die gebruik maken van donorsperma. De resultaten laten toe voortaan op voorhand de kans op een bevalling in te schatten in functie van de leeftijd van de patient. Zo dalen de gemiddelde bevallingskansen drastisch na 37 jaar, maar blijven ze wel nog behoorlijk tot 43 jaar.

Het uitstellen van de kinderwens is de laatste jaren een maatschappelijke trend geworden. Veel vrouwen leggen zich volledig toe op hun beroepsleven, waardoor ze pas later aan kinderen denken. Maar hierbij verliezen ze soms hun leeftijd uit het oog. In een grootschalige studie onderzochten dr. Michael De Brucker en enkele collega’s van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel de bevallingskansen van vrouwen die gebruik maakten van donorsperma, in functie van hun leeftijd. Het is de grootste studie die ooit wereldwijd werd uitgevoerd over deze kwestie. Alle vrouwen die in het centrum een behandeling kregen werden in de studie opgenomen, samen goed voor 6630 pogingen. Uit de cijfers bleek zeer duidelijk dat de 20-29-jarigen een gemiddelde bevallingskans van 89 procent hadden. Bij de 30-37-jarigen was dat nog 76 procent, maar voor de 38-39-jarigen daalde het percentage sterk tot 67 procent. Bij dames tussen 40 en 45 jaar zakt de kans op bevalling tot 52 procent.

De studie laat artsen voortaan toe om tijdens de raadpleging in functie van de leeftijd van de vrouw de slaagkans van de behandeling in te schatten en de patienten zodoende beter te informeren. Na de leeftijd van 37 jaar daalt de kans op bevalling immers drastisch, maar blijft ze wel nog behoorlijk tot de leeftijd van 43 jaar. De onderzoekers raden de vrouwen dan ook aan om vroeger aan kinderen te beginnen. In specifieke situaties kan het invriezen van eicellen wegens sociale redenen op jongere leeftijd een oplossing bieden. De leeftijd van de vrouw bij het invriezen van de eicel is dan ook zeer belangrijk. Hoe jonger de eicel, hoe groter de kans op een zwangerschap.

Het volledige artikel kan u hier downloaden.

Bron: VUB

Recente artikelen