Ramadan en vasten

vastenSta al tijdens de intake stil bij de rol die godsdienst en ramadan spelen in het leven van de patient, zodat daar meet van meet af aan rekening kan worden gehouden.

Wie hebben een definitieve dispensatie van het vasten

  • Mensen die chronisch ziek zijn en behandeld worden met medicatie.(Waarbij sprake is van complicaties of dreigende complicaties en bij zieken waarbij het niet mogelijk is om de Medicatie aan te passen)

  • Psychiatrische en dementerende patienten.

  • Geestelijk gehandicapten.

  • Kinderen bij wie nog geen puberale symptomen aanwezig zijn.

  • Ouderen die te zwak zijn om te vasten.

(Voor allen die een definitieve vrijstelling hebben, geldt de regel dat zij per dag een vergoeding moeten betalen. Een vergoeding betalen in de vorm van geld of voeding verstrekken aan armen.

Wie hebben een tijdelijke dispensatie van het vasten

  • Zwangere vrouwen (wegens medische redenen en op advies van de arts)

  • Vrouwen zolang zij borstvoeding geven.

  • Menstruerende vrouwen.

  • Mensen die op reis zijn.

  • Mensen die tijdelijk ziek zijn.

(Mensen die een tijdelijke vrijstelling hebben, moeten het vasten later weer inhalen.)

Denk bij de presentatie van de klachten van de patient aan een mogelijk verband met de vasten. Als mensen klachten hebben door het vasten (misselijkheid, maagklachten) benadruk dan de tijdelijkheid hiervan.
Houd bij het voorschrijven van medicatie (bijvoorbeeld antibiotica) zoveel mogelijk rekening met de optie van een eenmaaldaagse dosering.
Menstruerende meisjes/vrouwen kunnen door pilgebruik in de gelegenheid worden gesteld om te vasten zonder onderbreking.
Houd er rekening mee dat patienten/clienten tijdens de ramadan bij voorkeur in de ochtend afspraken maken.

Recente artikelen