Standpunt NVOG Nieuwe Influenza A (Mexicaanse Griep)

h1n1Het RIVM heeft op 6 augustus 2009 aan alle artsen in Nederland een brief gestuurd met de mededeling dat er wereldwijd inmiddels honderdduizenden besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1) zijn en dat na de zomerperiode in Nederland een toename van het aantal gevallen wordt verwacht, met een hoogtepunt in het najaar van 2009. In de brief worden adviezen gegeven op het gebied van diagnostiek, meldingsplicht en indicaties voor behandeling met antivirale middelen. Omdat zwangerschap en lactatie bijzondere categorieen vormen, heeft de NVOG besloten daarover separaat te adviseren. Het advies aan gynaecologen is als bijlage toegevoegd.

Vooralsnog gaat het om een milde griep die voor een gezonde zwangere geen extra risico oplevert. Antivirale medicatie wordt alleen geadviseerd als er bij een verder gezonde zwangere griep optreedt in de laatste 13 weken van de zwangerschap. Ook wordt antivirale medicatie geadviseerd als een zwangere een bijkomend gezondheidsprobleem heeft en in dat geval ook eerder in de zwangerschap.

Indien zwangere patienten klachten hebben of ongerust zijn, adviseren wij contact op te nemen met de huisarts. Die zal doorverwijzen naar de gynaecoloog als er, naast een hoge verdenking op of bij een bewezen H1N1-infectie, een bijzondere extra reden voor is (zie bijlage).

Zie verder voor achtergrondinformatie www.rivm.nl.

Standpunt-Nieuwe-Influenza-A-NVOG-20090810-2.doc

Recente artikelen