Samenwerking The Competence Group en GGZ Westelijk Noord Brabant

e-learningGGZ Westelijk Noord Brabant en de The Competence Group gaan samenwerken in de ontwikkeling en het aanbieden van elektronische leeroplossingen voor de GGZ markt. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op maandagmiddag 24 augustus 2009 in Halsteren werd ondertekend.

E-learning als ondersteuning voor de bij- en nascholing van medewerkers in de gezondheidszorg kent een enorme vlucht. Dat is ook wel logisch gezien de noodzaak van leeractiviteiten enerzijds en de noodzaak van de aandacht voor de client anderzijds. The Competence Group is in deze markt al jarenlang één van de belangrijkste aanbieders van e-learning, Leer Management Systemen en effectieve (e-) leeroplossingen.

Ook in de GGZ markt maakt men steeds meer gebruik van e-learning om zodoende zoveel mogelijk de aandacht te kunnen richten op de kwaliteit van de zorg aan clienten. Bij GGZ Westelijk Noord Brabant heeft men, in samenwerking met gerenommeerde branchespecialisten, elektronische leeromgevingen ontwikkeld voor haar medewerkers en voor haar clienten. Ook GGZ WNB heeft een jarenlange ervaring waar het gaat om het ontwikkelen- als het implementeren en gebruiken van e-cursussen.

“GGZ WNB is al meer dan vijf jaar actief op het gebied van e-learning. We hebben e-learning ontdekt in de periode dat het EPD in gebruik werd genomen. De meer dan succesvolle implementatie van het EPD met behulp van een, in eigen beheer ontwikkelde, elektronische leeromgeving is de reden geweest om op de ingeslagen weg verder te gaan”. Aldus drs. Wubbo Petersen, voorzitter van de raad van bestuur van GGZ WNB.

drs. Ton Bouwens, projectmanager e- en c-cademy, vult aan; “Sindsdien hebben een groot aantal e-learningmodules het levenslicht gezien zowel voor hulpverleners als voor clienten binnen de GGZ. We zijn er dan ook trots op dat bijvoorbeeld de cursus Gezondheidsrecht is geaccrediteerd door het ABMS (medisch specialisten), de NVVA (Verpleeghuisartsen), en NVAVG (Artsen voor verstandelijk gehandicapten).

Veel specialisten hebben op individuele basis al de weg gevonden naar onze elektronische academie. Ook het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden hebben onze scholingsactiviteiten geaccrediteerd”. Voor clienten ontwikkelen we cursussen en trainingen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de client.

Met het aangaan van een samenwerkingrelatie met The Competence Group hebben we een sterke en ter zake kundige partner gevonden voor de verdere verspreiding van de e-learningmodules van GGZ WNB, niet alleen in Nederland maar ook in Belgie.

Toon Rijken, directeur van The Competence Group: “We wilden naast de algemene ziekenhuismarkt, waar we al sterk zijn, ook voor klanten in de GGZ ons aanbod uitbreiden. Zoveel mogelijk gebruikmakend van aanwezige kennis en initiatieven. Kenmerkend voor de e-learning modules van GGZ WNB is dat zij naast leerzaam, ook leuk zijn om te doen en er is sprake van een grote mate van interactiviteit. Bij sommige modules wordt letterlijk spelenderwijs belangrijke kennis overgebracht.” Daarnaast zijn deze modules ook buiten de GGZ toepasbaar.

Recente artikelen