Eerstelijn blijft kleinschalig, op vrijdag 6 november

eerstelijnKleinschaligheid op grote schaal: Recente ontwikkelingen in de eerste lijn in beleid, veld en Wetenschap, dat is de titel van het derde nationale congres over de geïntegreerde eerstelijn. Het vindt plaats op vrijdag 6 november 2009 in de Schouwburg Almere. Het JuliusCentrum organiseert het congres in samenwerking met alle regionale ondersteuningsorganisaties voor de eerstelijn (ROS’en), de Landelijke Vereniging voor Georganiseerde Eerste lijn (LVG) en Zorggroep Almere.

De Nederlandse eerste lijn staat voor de volgende grote gezondheidsvraagstukken: het incorporeren van ontwikkelingen in de oude of nieuwe wijk, het beantwoorden van een toenemende zorgvraag van chronisch zieken en het ontwikkelen van een financiering die samenwerking, kwaliteit van zorg, substitutie en preventie bevordert. Antwoord geven op deze vragen staat centraal op het congres.

Na opening door de dagvoorzitters Nienke Hulshof, Adjunct directeur Raedelijn en Piet de Lange, Directeur ProGez volgen drie plenaire lezingen. Een spreker verbonden aan de World Health Organization geeft een lezing over het WHO Report 2008 ‘Primary Health Care ‘ Now more than ever’, Nick Goodwin schetst de stand van zaken in Engeland. Marc Berg gaat in op de consequenties van de functionele bekostiging voor de inrichting en organisatie van de eerste lijn.

Tussen 11.30-15.15 uur zijn ochtendworkshops gepland over landelijke ontwikkelingen en middagworkshops met regionale projecten. Ook vinden workshops plaats op locatie bij gezondheidscentra van de Zorggroep Almere. Op het congres hopen wij te ontmoeten eerstelijnszorgverleners, leidinggevenden in de eerste lijn, adviseurs en directie ROS’en, accountmanagers en zorginkopers zorgverzekeraars, leidinggevenden en medewerkers GGD en GGZ, wethouders en ambtenaren zorg van gemeenten, adviseurs, managers, onderzoekers bij patienten- en consumenten organisaties, beleidsmakers VWS en politieke partijen en alle andere trekkers en vernieuwers, die in dit onderwerp zijn geïnteresseerd.

Wilt u naar dit congres? Surf dan naar www.integratedcare.nl en klik door op nascholing lees de uitvoerige brochure en meld u aan.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers