Benzodebaas.nl, slaapmiddelen weer onder controle

0
366

benzodebaasDGV ontwikkelt samen met Tactus Verslavingszorg de website benzodebaas.nl. Vanaf september biedt deze website een internetbehandeling voor het afbouwen van onterecht, chronisch benzodiazepinegebruik. Daarnaast bevat de website straks ook uitgebreide informatie, een forum en een chatbox.

U kunt patienten nu al naar de website verwijzen: www.benzodebaas.nl. Geïnteresseerden die zich nu aanmelden, ontvangen bericht zodra de behandelingen in september van start gaat. Huisartsen die patienten voor die tijd willen laten stoppen, kunnen dit zelf ter hand nemen of daarvoor doorverwijzen naar de reguliere behandelingen van de instellingen voor verslavingszorg. Hulpmaterialen om zelf patienten te laten afbouwen vindt u in de FTO-materialen Stoppen met benzodiazepinen.

Benzodebaas.nl wordt onder andere ontwikkeld om huisartsen werk uit handen te nemen bij het begeleiden van patienten die willen stoppen of minderen met benzodiazepinen. De website volgt daarbij de opzet van het succesvolle alcoholdebaas.nl. Bij deze behandelingswijze vindt het contact met de hulpverlener plaats via een beveiligde internetverbinding. De behandeling is gericht op het ontwikkelen van een persoonlijke motivatie om te stoppen met benzodiazepinen. Ook wordt al in een vroeg stadium uitleg gegeven over de verschijnselen die kunnen optreden tijdens en na het stoppen. In de FTO-materialen van DGV wordt een verwijzing naar de website opgenomen. De ontwikkeling van benzodebaas.nl wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering door het ministerie van VWS. De eerste resultaten van het begeleidende onderzoek worden eind dit jaar verwacht.