Doe mee en denk mee over AWBZ en WMO in Europa

metenHet rapport Hoe komt de burger in Europa aan zorg? (zie bericht hierboven) is een eerste orienterende studie. Want er komen nog meer. Later dit najaar komt een stuk uit over stroomschema’s, procedures en meetinstrumenten bij het indiceren en toewijzen van langdurige chronische zorg in de zes genoemde Europese landen. Er is een groot enthousiasme  bij onze buitenlandse collega’s voor deze problematiek. Men wil graag kennis en ervaring uitwisselen over

1. meetinstrumenten om zorgbehoeften te bepalen,
2. beslisbomen en algoritmen om het recht op zorg te bepalen en
3. stroomschema’s om de zorg snel toe te wijzen.

Op 5 en 6 november vindt in Wenen het congres over innovaties in ketenzorg in Europa en Noord Amerika plaats. Daar presenteren de Juliusonderzoekers en enkele van hun buitenlandse collega’s hun bevindingen. Surf naar www.integratedcare.eu als u wilt meedenken en op goede ideeen wilt komen voor uw eigen werk met en voor chronische zieken.

Op 3 december vindt een congres te Lelystad plaats over innovaties in dak- en thuislozenzorg,verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in Nederland, Engeland, Duitsland en Noorwegen. Ook daar komen de drie hiergenoemde punten aan de orde, maar dan voor de doelgroepen die de OGGZ bedient.

Surf naar www.integratedcare.nl/nascholing als u naar dit congres wilt. Dankzij financiele steun van de Gemeente Almere en de GGD Flevoland bedraagt de toegangsprijs voor dit congres slechts 50 euro per persoon!!

Op vrijdag 26 maart 2010 vindt het negende nationale congres plaats over recente ontwikkelingen in indicatiestelling en toewijzing van zorg aan chronische zieken en aan mensen met beperkingen. Dan presenteert een aantal  buitenlandse collega’s hun ervaringen in drie van de circa zestien workshops die dan plaats vinden. Aan het achtste congres namen 300 personen deel. Noteer alvast dat u op de datum van 26 maart 2010 kennis kunt nemen van internationale ervaringen met indicatiestelling en toewijzing van zorg die in Nederland onder AWBZ en WMO vallen.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers