Goede raad is duur

geld-en-zorg2De afgelopen weken laaide de discussie weer op over de betrouwbaarheid van informatie. Een van de resultaten van dat debat: laten we onderzoeken of we kunnen komen tot afstemming en één betrouwbare, onafhankelijke informatiebron. Dat onderzoek kan worden overgeslagen. Want die bron is er al jaren en is ook al jaren publiek toegankelijk. Stimulansz houdt zich al een jaar of veertig bezig met informatie over wat we wel noemen “het maatschappelijk verkeer” – de formele en ongeschreven regels in de samenleving. Sommige van deze regels zijn zo complex dat er beroepsgroepen zijn ontstaan om ze te begrijpen. Maar

deze beroepsgroepen drukken zich uit in jargon wat voor de gemiddelde leek niet te begrijpen is. En zo is een grote afstand ontstaan tussen de regels en degenen voor wie de regels gevolgen hebben. De samenleving is zo complex geworden dat sommige mensen de weg kwijtraken. Stimulansz  wil deze mensen helpen. Door informatie te bieden die begrijpelijk, eerlijk en volledig is.

Rond 1990 zag ook het ministerie van WVC (nu VWS) in dat er een grote behoefte was aan betrouwbare en vooral actuele informatie. Die behoefte werd geuit door hulp- en dienstverleners. Zij zochten naar antwoorden op de vaak complexe vragen van hun klanten. Want het Web was er toen nog niet.  Dus de burger, patient  of client had zelf geen toegang tot informatie- en databanken.

Door de initiatieven die sindsdien zijn genomen heeft Stimulansz nu een databank vol waardevolle informatie. In juni 2004 kwam KennisRing online en kwam deze informatie beschikbaar voor iedereen. De publieksinformatie van Stimulansz is:

actueel. Want aan verouderde uitkeringsbedragen heeft een uitkeringsgerechtigde niets;
neutraal. Want er zijn vaak meer waarheden. Dus beschrijven we ook meer waarheden;
begrijpelijk. Jargon is niet te begrijpen. We vertalen het naar duidelijke taal;
gebalanceerd. We beschrijven de voor- én de nadelen, de rechten én de plichten, de alternatieven;
empathisch. We leven ons in in de situatie van mensen.
samenhangend. Bijna iedere vraag roept andere vragen op. We wijzen mensen ook de weg naar antwoorden op die vragen.
De publieksinformatie van Stimulansz wordt gewaardeerd. Elk jaar wordt KennisRing 3.000.000 keer bezocht (unieke bezoekers). Voorwaar een sterk staaltje voor een website waarvoor nog nooit reclame is gemaakt. Maar belangrijker is dat gebruikersonderzoek aangeeft dat bezoekers tevreden zijn over de informatie op KennisRing. Ook veel ziekenhuizen en bibliotheken maken gebruik van de veelzijdige informatie over ziekte en gezondheid van Stimulansz, om hun klanten te voorzien van begrijpelijke, onafhankelijke informatie.

Publieksinformatie wordt niet alleen begrijpelijk door duidelijke taal. Informatie moet aansluiten bij de lezer en zijn situatie. Life-events moeten het uitgangspunt zijn, ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen (de geboorte van een kind, een echtscheiding, de vaststelling van een ziekte). Dat heeft vergaande gevolgen. Het betekent bijvoorbeeld dat je ook informatie van anderen nodig hebt. Je moet gebruik gaan maken van andere media (denk ook aan beeld en geluid). Kortom, je moet je eigen beperkingen kennen en de sterke punten van anderen erkennen en gebruiken. Stimulansz voert daarom gesprekken met omroepen om informatie (teksten en audiovisueel materiaal) uit te wisselen.

Maak gebruik van wat er is
Het is verbazingwekkend dat mensen zo slecht op de hoogte zijn van de initiatieven die er zijn. En dat er nu weer geroepen wordt om een betrouwbare, onafhankelijke informatiebron. Want die betrouwbare, onafhankelijke informatie is er dus al.
Wat nog ontbreekt is het besef dat er tijd en geld nodig zijn om deze informatie te maken en te onderhouden. Goede raad is duur. Een omvangrijke, professionele redactie is bij Stimulansz continu bezig met het onderhoud en de aanvulling van de informatie. Dat is een kwestie van selecteren en zorgvuldig formuleren. Maar de informatie is er en zou zo hergebruikt kunnen worden.

Behartigen, sturen, verkopen, verdienen……
Waarom gebeurt dat niet? Het antwoord is vrij eenvoudig. Vaak willen organisaties helemaal geen onafhankelijke informatie of een neutrale boodschap geven. In 99 van de 100 gevallen is informatie een middel om een (ander) doel te bereiken:

  • Er moet een product worden verkocht.
  • Er moet een belang worden behartigd.
  • Er moet beleid worden verdedigd.
  • Er moet worden gestuurd.
  • Er moet worden verdiend.

Als mensen nu pleiten voor neutrale, betrouwbare informatie moeten zij hier rekening mee houden. Laten we er vooral voor zorgen dat de huidige discussie niet leidt tot wéér een nieuw initiatief. Met weer nieuwe investeringen. KennisRing in stand houden en doorontwikkelen met samenwerkingspartners is een veel beter en minder kostbaar scenario.

Recente artikelen