Minister Klink: ziet u functionele bekostiging als innovatie?

klink-medicalfacts-jan-de-leeuw-spIn Medisch Contact (MC) van deze week staat een ingezonden brief van prof.dr. Guus Schrijvers over functionele bekostiging van zorg aan chronische zieken in Duitsland. Hij geeft daarin met cijfers van Duitse studies aan, dat deze bekostiging levens van chronische zieken én kosten van zorg bespaart.

De Duitse studies zijn een steun in de rug voor Minister Klink die in Nederland functionele bekostiging wil invoeren voor zorg aan mensen met diabetes, COPD, hartfalen en met, zeg maar, te hoge bloeddruk (= cardiovasculair risicomanagement).

In hetzelfde MC nummer verklaart de Landelijke Huisartsen Vereniging zich tegen de invoering van de functionele bekostiging. Want Klink dreigt met een bezuiniging van 170 miljoen als de huisartsen niet akkoord gaan. In Duitsland ging de invoering van functionele bekostiging in 2003 ook niet van leien dakje. Er was veel protest bij huisartsen en specialisten. Maar de Duitse regering heeft vier maatregelen getroffen om toch de implementatie van deze innovatie te bespoedigen:

1. men zorgde voor voldoende steun in het parlement
2. de huisartsen en internisten kregen een klein financieel voordeel als ze overstapten op functionele bekostiging: ze werden eerder gepamperd dan bedreigd
3. er vond en vindt robuust wetenschappelijk onderzoek plaats tijdens de implementatie dat gerespecteerd werd door alle partijen
4. de implementatie stond los van de jaarlijkse onderhandelingen en ruzies tussen professionals en overheidsinstanties over honoraria.

In het Kerstverhaal kwamen de wijzen uit het oosten. Voor Guus Schrijvers is dat ook hier het geval. Tot zover dit bericht. Op het congres over ketenzorg in Europa houden de Duitse onderzoekers, genoemd in de ingezonden brief, uitgebreid lezingen over hun studie. Wilt u daarvan rechtstreeks kennisnemen? Surf dan naar www.integratedcare.eu, lees de brochure en meld u aan.