Twee H1N1 vaccinaties blijft de norm

Array

griepprikDe Ge­zond­heids­raad en het RIVM ad­vi­se­ren om bij vac­ci­na­ties tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009 twee prik­mo­men­ten te hand­ha­ven. De studies waaruit zou blijken dat één in­en­ting vol­doen­de is, zijn on­vol­doen­de over­tui­gend (de on­der­zoeks­groe­pen zijn bij­voor­beeld zeer klein en om­vat­ten geen mensen met een hoger risico).

De Ge­zond­heids­raad en het RIVM ad­vi­se­ren de des­kun­di­gen om twee vaccin­do­ses te hand­ha­ven.
Aanvulling advies vaccinatie influenza A/H1N1 2009. De Ge­zond­heids­raad en het RIVM hebben op verzoek van de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport een aantal aan­vul­len­de vragen over vac­ci­na­tie tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009 be­ant­woord. Het aan­vul­len­de advies is het vaccin ook be­schik­baar te stellen aan gezonde zwan­ge­re vrouwen vanaf de vierde maand van de zwan­ger­schap. Verder ad­vi­se­ren de des­kun­di­gen om twee vaccin­do­ses te hand­ha­ven.
Aanbevolen groepen voor vaccinatie
De groepen waar­voor in het advies van 17 au­gus­tus 2009 vac­ci­na­tie werd aan­be­vo­len zijn niet ver­an­derd. Deze groepen zijn:

  • mensen die uitgenodigd worden voor de jaarlijkse griepprik
  • mensen van alle leeftijden met medisch risico
  • mensen van 60 jaar en ouder
  • zwangere vrouwen met medisch risico in de laatste zes maanden van de zwangerschap
  • gezondheidspersoneel dat mogelijk contact heeft met patienten uit de medische risicogroepen
  • mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door deze griep.

Vaccinatie gezonde zwangere vrouwen
De des­kun­di­gen bevelen aan om het vaccin ook be­schik­baar te stellen aan gezonde zwan­ge­re vrouwen vanaf de vierde maand van de zwan­ger­schap. Uit ge­ge­vens uit andere landen waar de nieuwe in­flu­en­za zich al meer ver­spreid heeft, blijkt con­sis­tent dat zwan­ge­ren een ver­hoogd risico hebben op com­pli­ca­ties als gevolg van deze griep, ook in af­we­zig­heid van al be­staan­de ri­si­co­fac­to­ren. Op grond van deze ge­ge­vens menen de des­kun­di­gen dat ook voor gezonde zwan­ge­re vrouwen de vac­ci­na­tie tegen deze griep be­schik­baar moet zijn. Vac­ci­na­tie in de eerste drie maanden van de zwan­ger­schap wordt ont­ra­den omdat op the­o­re­ti­sche gronden een risico van vac­ci­na­tie in deze periode voor het kind niet kan worden uit­ge­slo­ten.

Twee keer vaccineren
De Ge­zond­heids­raad en het RIVM ad­vi­se­ren om bij vac­ci­na­ties tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009 twee prik­mo­men­ten te hand­ha­ven. De studies waaruit zou blijken dat één in­en­ting vol­doen­de is, zijn on­vol­doen­de over­tui­gend (de on­der­zoeks­groe­pen zijn bij­voor­beeld zeer klein en om­vat­ten geen mensen met een hoger risico).
Vaccinatie tegen seizoensgriep en influenza A/H1N1 2009

Naast de vac­ci­na­tie tegen de in­flu­en­za A/H1N1 2009 blijft ook de jaar­lijk­se vac­ci­na­tie tegen de sei­zoens­griep van belang. Mensen die normaal ge­spro­ken een uit­no­di­ging ont­van­gen voor de jaar­lijk­se griep­prik krijgen dit jaar dus in totaal drie prikken aan­ge­bo­den: één voor de jaar­lijk­se griep­prik en twee voor de vac­ci­na­tie tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009. Tussen de vac­ci­na­tie voor de jaar­lijk­se griep­prik en de eerste vac­ci­na­tie tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009 zit bij voor­keur twee weken. Tussen de eerste en de tweede vac­ci­na­tie tegen in­flu­en­za A/H1N1 2009 zitten mi­ni­maal drie weken.

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen