Brainport Health Innovation start twee ‘Slimme Zorg’ projecten

0
305

zorg op afstandDe provincie Noord-Brabant verleent subsidie aan Brainport Health Innovation voor de projecten ‘Diensten Op Afstand’ en ‘Vroegsignalering Dementie’. Deze twee projecten gaan van start in Zuidoost-Brabant en zijn gericht op zorg en diensten in huis met behulp van innovatieve ICT. De subsidie, ter hoogte van ruim 1 miljoen euro, wordt verleend in het kader van Subsidieregeling Slimme Zorg 2009-2011.

Project ‘Diensten Op Afstand’
Een goede, toegankelijke en menselijke zorg in de samenleving staat onder druk door de sterke toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Gelijktijdig neemt het aantal jongeren af en daarmee het aantal arbeidskrachten in de zorg. Een kansrijke oplossing is het toepassen van ICT in de zorg in huis, zodat men langer thuis kan blijven wonen en mee kan blijven doen aan de samenleving.

Het project “Diensten Op Afstand” heeft als doel om ouderen, chronisch zieken en (zorgbehoevende) gehandicapten langer thuis te laten wonen middels de inzet van innovatieve ICT-toepassingen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en zelfregie verhoogd zodat zij vanuit hun eigen omgeving waardig kunnen blijven participeren in de maatschappij. Zorgkosten nemen af en personeelstekorten worden voor een deel opgevangen. Mantelzorgers krijgen ondersteuning die zij nodig hebben om hun zorgtaken uit te kunnen blijven voeren. Daarnaast kunnen zij, die niet afhankelijk zijn van zorg maar enkel kiezen voor gemaksdiensten, ook gebruik maken van deze innovatie.

Dit project onder regie van Brainport Health Innovation (onderdeel van Brainport Development), wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de (thuis)zorg instellingen en woningbouwcorporaties in deze regio, waaronder o.a. : Zuidzorg, Vitalis, Archipel, Woonbedrijf, Helpt Elkander, TU/e, Simac en de gemeenten binnen het SRE gebied.

Project ‘Vroegsignalering Dementie’
Dementie is een toenemend probleem. In dit project worden mantelzorgers en (beginnend) dementerenden ondersteund bij het ziekteproces d.m.v. slimme innovaties in bestaande techniek en organisatie. Vroegsignalering van dementie is van groot belang om tijdig de medische- en zorgdiagnostiek in te zetten waardoor onzekerheid bij client en mantelzorger wordt gereduceerd. Vervolgens kan tijdig worden gestart met de noodzakelijke begeleiding, medicijngebruik en zorgprogramma’s waardoor de mantelzorger wordt ontlast en een betere kwaliteit van leven voor de client kan worden gewaarborgd.

Brainport biedt beide projecten alle kans van slagen. Brainport Development werkt zeer nauw samen met het bedrijfsleven, overheid en de kennis- en zorginsteliingen. Bovendien staat de Brainport regio bekend als een top-regio op het gebied van technologie en innovatie.