Lotgenotengroep seksueel geweld in Doetinchem

handen die typenWij, 2 vrouwelijke ervaringsdeskundigen, willen een lotgenotengroep opstarten in Doetinchem voor hen die op welke manier dan ook ervaringen hebben gehad met seksueel geweld. Wat je achtergrond ook is, je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

We houden iedere maand een huiskamerbijeenkomst, waarbij we de gelegenheid bieden tot ontmoeting met lotgenoten in een ontspannen sfeer, waarbij veiligheid en vertrouwen langzaam wordt opgebouwd. We bieden een activiteit aan in de vorm van een spel, een DVD, een voorlichting of een themagesprek, waarbij we aandacht besteden aan de knelpunten én mogelijkheden waarmee je als slachtoffer van seksueel geweld in je dagelijks leven te maken kunt krijgen.verbroken stilte

De groep zal uit maximaal 6 personen bestaan en je kunt in- en uitstromen op het moment dat je eraan toe bent.

De nadruk ligt pertinent niet op een therapeutisch klimaat, maar op een sfeer van (h)erkenning en lotgenotencontact.

De begeleiding ligt in handen van 2 coaches die beiden veel ervaring hebben in het begeleiden van slachtoffers van seksueel geweld en een gedegen opleidingsachtergrond van één van de begeleiders.

Wij opereren vanuit de stichting Verbroken Stilte, zie: http://www.verbrokenstilte.nu en coachingbedrijf Compassion-CCP, zie: http://www.compassion-ccp.nl

Zie je het zitten om deel te nemen aan deze groepen, meld je dan aan via email: j.brands352atchello.nl

Janite & Annemiek

Toelichting:

Lotgenotengroep Doetinchem

o.l.v. 2 ervaringsdeskundigen

Begeleiding

De lotgenotengroep wordt georganiseerd en begeleid door 2 vrouwelijke ervaringsdeskundigen, waarvan 1 ervaringsdeskundige bovendien een opleidingsachtergrond op HBO niveau heeft voor het deskundig begeleiden van groepen.

Beide ervaringsdeskundigen hebben een verleden met seksueel geweld meegemaakt en hebben deze levenservaring omgezet in het opvangen van andere slachtoffers van seksueel geweld.  Zij hebben  ondertussen ruime ervaring in het ondersteunen en coachen van slachtoffers en zijn teamlid van de stichting Verbroken Stilte, een stichting voor slachtoffers van seksueel geweld,  waar zij eveneens werkzaamheden verrichten.

Lotgenotengroep

De groep wordt georganiseerd vanuit stichting Verbroken Stilte en dit is de eerste ‘pilot’ groep die wordt opgezet vanuit de stichting. Doel is om in andere plaatsen een vervolg te geven aan lotgenotengroepen in Nederland, opgezet vanuit de stichting.

De groep zal een maximum van 6 personen beslaan. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, vindt er overleg plaats over het eventueel opzetten van een tweede groep.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats in een huiskamer, waarin een huiselijke en ontspannen, veilige omgeving wordt gecreeerd.

Het begindoel zal zijn een sfeer van vertrouwen en veiligheid opbouwen, waarin ruimte is voor onderlinge uitwisseling en ontmoeting.

Wel zal er een structuur in de bijeenkomsten worden gebracht en worden er thema’s verzameld die uit de groep zelf ontstaan.

De bijeenkomsten zullen maandelijks plaatsvinden en zullen doorlopend zijn. Als lid kun je erin komen en er weer uitstappen. Wel zullen hierover wat afspraken gemaakt worden.

Inhoud bijeenkomsten

De duur van de bijeenkomsten is 2 uur.

De 1e startbijeenkomst:

1e uur: introductie en uitleg groep/ groepsregels

2e uur: kennismaking, voorstellen, ontspanning

– formulieren en folders worden uitgedeeld, gegevens verzameld.

Volgende bijeenkomsten:

Half uur: – ontspannen, koffie drinken, bijpraten

Half uur:  -‘wil je eerst iets kwijt?’

– elk lid krijgt gelegenheid om over afgelopen tijd te vertellen ( wie wil)

Half uur: – spel, thema, voorlichting over onderwerp, DVD, opdracht

Half uur: – ontspannen, koffie drinken, bijpraten

Einde

De inhoud van de bijeenkomsten is flexibel in te vullen en wordt bekend gemaakt in de maand ervoor.

Afhankelijk van de duur van de activiteit kan er al na een half uur begonnen worden of men is wat eerder klaar en dan duurt de ontspanning erna langer.

Toelichting activiteiten:

Spel: een huiselijk, leuk spel, of een op thema geïnspireerd spel, door de begeleiders bedacht.

Thema: een onderwerp dat vaker aan bod komt in de gesprekken en waar de leden graag op in willen gaan en ideeen door de begeleiders bedacht.

Voorlichting: over een onderwerp, gerelateerd aan seksueel geweld, door één van de begeleiders voorbereid en uitgevoerd.

DVD: ter ontspanning of thema-gerelateerd om daarna samen te bespreken.

Opdracht: ter plekke een opdracht geven of voor tussen de bijeenkomsten door en verder op doorgaan.

De activiteiten hebben een niet-therapeutisch geladen karakter, want het vindt op speelse wijze plaats. Wel stimuleren deze de onderlinge openheid en gevoelens van (h)erkenning bij elkaar.

Afspraken en regels:

Er is een privacyregeling van toepassing en we geven een afspraak op schrift waarin we ondertekenen niet door te vertellen wat er in de groep besproken wordt.

Er volgt een velletje regels voor de groep die we ondertekenen.

We bieden als lotgenotengroep ook de mogelijkheid tot telefonische opvang tussen de bijeenkomsten door. Gegevens als deze worden ook aangeboden op papier.

Evaluatie:

Na elke groepsbijeenkomst maken we een schriftelijke evaluatie.

Na 6 bijeenkomsten vindt er een uitgebreide evaluatie plaats binnen stichting Verbroken Stilte.

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen Annemiek en mij en wanneer er eerder knelpunten komen die geevalueerd moeten worden, dan vindt er uiteraard eerder een grote evaluatie plaats.

Start: wanneer er voldoende leden zijn

Dag en dagdeel in overleg

Kosten: 7,50 per bijeenkomst

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen