Kosteneffectiviteitstudie Kopstoring.nl

0
175

kopstoringKopstoring.nl is een online aanbod voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen bestaande uit een website met informatie, een e-mailservice, een forum en een begeleide groepscursus in chatbox.Januari 2010 start een kosteneffectiviteitstudie naar de online groepscursus voor 16-25 jarigen, gefinancierd door ZonMw. In dit project werken het Trimbos-instituut, de Universiteit van Maastricht en 4 GGZ-instellingen samen.

Het is een unieke studie rond deze doelgroep, ook internationaal. Voor structurele financiering van de uitvoering van kopp-interventies is het belangrijk de effectiviteit aan te tonen.

Voor het welslagen van het onderzoek zal de uitvoercapaciteit verhoogd en de werving geïntensiveerd worden. We hopen, net als bij de RCT naar Gripopjedip, door gezamenlijke inspanningen er een geslaagd traject van te maken.

Bron: Trimbos