Zorgpadencongres vindt plaats op vrijdag 29 januari

zorg en bouwIn elk ziekenhuis draaien gemiddeld tien projecten gericht op de verbetering van de logistieke organisatie. Soms probeert men de afspraaktermijn voor de poli’s te bekorten van enkele weken tot enkele dagen. Of men wil een pre-operatieve inlooppolikliniek realiseren. Maar ook klinisch zijn projectleiders, professionals en managers druk in de weer. Is de spoedeisende zorg te stroomlijnen van SEH naar Operatiekamer en dan naar Intensive Care? En zo’n nieuw klinisch zorgpad is dat dan in te passen in een gemeenschappelijk patientendossier? En lukt het dan om de zorg te bieden beneden het geldende DBC tarief?

Over al deze recente logistieke ontwikkelingen gaat het congres over zorgpaden en zorgprogramma’s in en rond ziekenhuizen. Het vindt plaats op 29 januari op de Universiteit Utrecht.  Het staat onder leiding van Juliusdocent en arts dr. Henk J. van der Steeg. Vier plenaire inleiders openen het congres. De arts en Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO directeur Gert Siemons biedt een overzicht van ontwikkelingen in Nederland. Het CBO begeleidt al jaren vele ziekenhuizen bij het ontwikkelen van zorgpaden. Wat Siemons en zijn medewerkers ervaren aan knelpunten, oplossingen en successen vormt de inhoud van zijn openingslezing.

Daarna komt  de Engelse hoogleraar John Ellershaw spreken over The Liverpool Care Pathway for the Dying patient. Dit zorgpad wordt in Engeland en daarbuiten gezien als een uitstekend voorbeeld van goed georganiseerde extra- en intramurale palliatieve zorg. Vaak is een verbouwing nodig om de zorg via een zorgpad beter en doelmatiger rond de patient te organiseren.  In zijn voordracht Zorgpaden en bouw  gaat Marinus Verweij hierop in. Hij is voormalig bestuurslid Bouwcollege en thans directeur Centrum Zorg en Bouw. Ondergetekende is de vierde plenaire spreker en bespreek de evaluatie van het Sylvia Toth Centrum en het advies aan de NVZ over bekostiging van innovaties (zie elders in deze Nieuwsbrief).  Na deze vier inleiders vinden twintig workshops plaats waar nieuwe zorgpaden worden gepresenteerd en een plenair debat. Wilt u naar dit congres? Klik dan hier Lees de brochure en meld u aan.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers