Ondanks vergrijzing blijft zorg voor hartpatiënten op niveau door E-Health

CarelinkEnkele jaren geleden werden de eerste systemen geïntroduceerd waarmee het mogelijk is om patienten met een pacemaker thuis in de gaten te houden. Op gezette tijden wordt er informatie doorgegeven vanaf het thuisfront naar het ziekenhuis. Door vergrijzing neemt het aantal patienten met hart- en vaatziektes de komende jaren flink toe. E-health systemen kunnen er mede voor zorgen dat er, ondanks veel meer patienten, voldoende capaciteit beschikbaar blijft in de ziekenhuizen. Een digitaal consult door een arts kost gemiddeld slechts 8 minuten per patient. Deze tijd is slechts een derde van een normaal consult waarbij de patient het ziekenhuis bezoekt.

Eén van de ontwikkelde thuismonitoring systemen is Carelink van medisch technologisch bedrijf Medtronic. Wereldwijd zijn er nu meer dan 400.000 gebruikers en is geschikt voor het grootste deel van de Medtronic ICD’s en pacemakers. De patient krijgt thuis een apparaat dat gegevens vanuit de pacemaker communiceert naar het ziekenhuis. Op die manier kunnen er alarmsignalen worden uitgehaald door de arts. Ook patienten krijgen in het geval van ernstige storingen zelf een signaal. Een digitaal consult van de arts biedt de oplossing. De grote vraag is natuurlijk, wordt de patient hier beter van en heeft deze er belang bij? Voor zowel arts als patient zijn er grote voordelen. Het scheelt (reis)tijd en er is een betere continue controle. Maar liefst 99,2 procent van de gebruikers van Carelink is zeer tevreden over het systeem. Ruim 81 procent vindt dat het een positieve invloed heeft op hun levens. Het blijkt ook dat mensen zich minder zorgen maken over hun gezondheid, meer tijd over hebben en zich beter verbonden voelen met het ziekenhuis. Het systeem werkt geheel draadloos en zelfs als de gebruiker slaapt kunnen er gegevens worden gesynchroniseerd. “In het Academisch Ziekenhuis Maastricht wordt het systeem Health Buddy gebruikt om de patienten thuis in de gaten te houden” zegt Josiane Boyne, coördinerend verpleegkundige hart- en vaatziektes in het AZM. Ook hier zijn de resultaten van de afdeling cardiologie indrukwekkend.

Dagelijks stelt het systeem een aantal vragen aan de patient, zodat de behandeling van deze persoon steeds beter wordt. Gebruikers van het systeem voelen zich meer betrokken en de arts krijgt een beter inzicht of de patient zich aan bijvoorbeeld dagelijks wegen en een dieet houdt. Zodra iemand op het spreekuur bij de cardioloog komt, gaat het ook een stuk sneller: veel informatie is al bekend, waardoor alles efficienter verloopt. Ondanks het voordeel voor de patienten wordt deze vorm van monitoring nog niet in elk land vergoed “De vergoeding van digitale consulten door een arts is inderdaad vaak nog een probleem” zegt ook Art Pilmeyer van Medtronic. Voor dat bedrijf is dat echter geen reden om niet te investeren. Per jaar gaat 10% van de omzet naar nieuwe klinische studies, waarin ook de mogelijkheden voor E-Health vaak worden meegenomen. Medtronic heeft op dit moment meer dan 200 klinische studies lopen of in voorbereiding.

Recente artikelen