IGZ beveelt sluiting thuiszorg Lida

0
193

thuiszorg lidaDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft vandaag thuiszorgorganisatie Lida een bevel tot sluiten op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Lida voldoet niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg, waardoor ernstige risico’s ontstaan voor clienten.

Bevindingen IGZ
De inspectie bezocht Lida het afgelopen jaar onaangekondigd en aangekondigd vijf keer. De IGZ constateert dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd, maar juist is verslechterd. De IGZ vindt dit zeer ernstig en plaatste Lida in augustus al onder verscherpt toezicht. Ondanks dat de IGZ Thuiszorg Lida sinds oktober 2008 meermalen op de tekortkomingen heeft gewezen, geeft Thuiszorg Lida er onvoldoende blijk van maatregelen te nemen om de tekortkomingen te verhelpen.

De IGZ toetste de door Thuiszorg Lida verleende zorg op de thema’s deskundigheid personeel, medicatiebeleid, verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers en zorg(behandel)leefplan. Op al deze thema’s presteert Lida onder de maat, wat betekent dat zij op deze thema’s een hoog tot zeer hoog risico scoren. Zo heeft de inspectie bij de bezoeken vastgesteld dat Thuiszorg Lida onvoldoende en niet-deskundig personeel inzet waardoor er niet aan de zorgvraag van de clienten wordt voldaan. Daarnaast is het zo dat bij Thuiszorg Lida geen implementatie en borging heeft plaatsgevonden van veldnormen, verpleegkundige richtlijnen en medicatiebeleid. Er is geen enkel kwaliteitssysteem

Duur bevel
Het bevel is ingegaan op 30 oktober 2009 en is zeven dagen geldig. Zonodig kan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen verlengen.

Thuiszorg Lida is één van de dertig nieuwkomers in de thuiszorg die door de IGZ extra in de gaten worden gehouden. De IGZ publiceerde in juni een kritisch rapport over deze nieuwkomers.

Lees hier:
Bericht over instellen van verscherpt toezicht bij Lida thuiszorg.

Bron: IGZ