Vereniging tegen de Kwakzalverij verzet zich hevig tegen BTW gelijkstelling reguliere en complementaire c.q. alternatieve therapeuten

0
263

doctor rubber duckDe Vereniging tegen de Kwakzalverij verzet zich hevig tegen het inrichten van een register voor alternatieve behandelaars. En zegt dat het er zelfs toe kan leiden dat consumenten misleid worden doordat zij geneigd zijn te denken dat een alternatieve therapeut zinvolle, effectieve en veilige behandelingen aanbiedt. Wellicht is dit op basis van de ervaringen met betrouwbaarheid en kwaliteit van artsen en de registratie in het BIG-register. Artsen die in het BIG-register van Ribiz zijn opgenomen moeten “enorm hun best doen” voordat een inschrijving wordt doorgehaald. De VtdK denkt dat een apart regelijkstelling gister in de praktijk onuitvoerbaar blijkt te zijn. De VtdK gruwt daarom van de stelling in de  brief aan de Tweede Kamer waarin de bewindslieden expliciet stellen: “Een aansluiting bij deze wet BIG van de btw-vrijstelling blijft dan ook het meest voor de hand liggen. Voor beroepen die niet op grond van de wet BIG geregeld zijn, geldt niet eenzelfde waarborg van overheidswege van het vereiste kwaliteitsniveau van gezondheidskundige verzorging”  Wat een nachtmerrie voor de VtdK! De VtdK hoopt dan ook dat noodzakelijke zorg uitgevoerd door erkende deskundigen (lees: alles wat riekt naar complementaire / alternatieve therapie ook de behandelaar gewoon in het BIG-register is opgenomen) moet btw-vrij worden. Wat noodzakelijke zorg is, daar is de VtdK duidelijk over: dat is alle zorg behalve homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie.

Ik zie al de eerste nominatie voor de Meester Kackadorisprijs 2010 voor Staatssecretaris de Jager of durft de VtdK bewindslieden niet te nomineren?