Salpeterzuurwolk ontsnapt uit kaasfabriek in Dronrijp

0
339

salpeterzuurDe politie in Friesland heeft groot alarm geslagen na een incident met gevaarlijke stoffen bij de kaasfabriek van Frico in Dronrijp.Bij de fabriek staat een vrachtwagen die zoutzuur lekt. Een giftige wolk drijft nu richting Dronrijp. De Friese politie zegt dat inwoners binnen moeten blijven met de ramen en deuren dicht. Enkele mensen hebben zich al gemeld met branderige ogen en misselijkheid. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Het lek is inmiddels gedicht. Voor het dichten van het lek konden hulpdiensten nog niet veel doen omdat er giftige dampen hangen kunnen de hulpdiensten verder nog niet veel doen.

Risico’s van Salpeterzuur voor het menselijk lichaam
Salpeterzuur is een bijtende vloeistof en kan ernstige verbrandingen teweegbrengen op alle plaatsen van het lichaam. De dampen werken bijtend op de ademhalingskanalen en kunnen
longoedeem veroorzaken met mogelijk noodlottige afloop. Salpeterzuur kan op de huis ernstige brandwonden veroorzaken. Salpeterzuur werkt sterk bijtend op alle Iichaamdelen. Spatten van de vloeistof kunnen bij de ogen ernstige schade aanrichten. Werkt onmiddellijk bijtend en beschadigend op het Maagdannkanaal. De dampen werken bijtend op de ademhalingswegen en Veroorzaken zware hoest, zere keel en benioeiUjkte ademhaling.Accumulatie van vloeistof in de longen (longoedeem) kan zich nog Voordoen 48 uur na de blootstelling en kan wellicht noodlottig blijken.
Eerste hulp maatregelen
Product: Spoed is essentieel. Trek besmette kleding onmiddellijk uit. Zorg onmiddellijk voor medische hulp
Overgiet met water, verwijder besmette kleding en spoel of douche de aangedane huid royaal met water.
Zorg onmiddellijk voor medische hulp. Spoel de ogen onmiddellijk met oogspoelvloeistof of schoon water
gedurende 10 a 15 minuten . Ga door met spoelen tot een arts is gearriveerd