Onjuiste informatie Mexicaanse griep bij Pauw & Witteman

pauw_en_witteman1Het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben in een gezamenlijke brief aan de redactie van het tv-programma Pauw & Witteman laten weten dat er in de uitzending van 4 november onjuiste informatie is gegeven over de Mexicaanse griep. De brief is op de website van het programma geplaatst.

De brief
Het ministerie van VWS de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben met verontrusting kennis genomen van een aantal uitspraken over de Mexicaanse griep in het tv-programma Pauw & Witteman van 4 november. Met deze uitspraken wordt bij patienten een verkeerde indruk gewekt van de wijze waarop alle betrokken partijen omgaan met de Mexicaanse griep.

In de eerste plaats werd gezegd dat zwangere vrouwen pas gevaccineerd mogen worden vanaf de 28e week. Het advies van de Gezondheidsraad, dat door alle huisartsen nagevolgd wordt, spreekt echter van vaccinatie vanaf de 14e week.

De uitspraak dat alle kinderen met griepachtige klachten door de huisarts moeten worden gezien, is onjuist en kan juist tot onnodige belasting van de huisartspraktijk leiden. De Mexicaanse griep verloopt in het algemeen niet anders dan de gewone seizoensgriep. Ouders zullen afwegen of hun kind gewoon kan uitzieken of dat er hulp van de huisarts nodig is. Indien ouders ongerust zijn, zullen ze contact opnemen met de huisartspraktijk voor advies. Als het nodig is het zieke kind te onderzoeken, zal dat zeker gebeuren. Maar dat is niet nodig voor alle kinderen met Mexicaanse griep’

Ook werd de suggestie gewekt dat ongeruste ouders met de huisarts kunnen overleggen over het verstrekken van het vaccin aan gezonde kinderen. Huisartsen hebben vaccins ontvangen voor het vaccineren van de aangewezen risicogroepen. Gezonde kinderen horen daar op dit moment nog niet bij. Met deze oproep worden huisartsen onnodig belast met vragen en discussie over dit onderwerp.

Tot slot werd aan het eind van de uitzending vermeld dat er geen centraal punt is waar patienten terecht kunnen met vragen over de Mexicaanse griep. Weliswaar werd de huisarts als informatiebron genoemd, maar het ministerie van VWS heeft de website www.grieppandemie.nl in het leven geroepen, waar patienten veel informatie kunnen vinden. Daarnaast kunnen patienten hun vragen telefonisch stellen via de informatielijn 0800-1100 van Postbus 51.

Bron:LHV

Recente artikelen