Recht op reizen?

0
176

rolstoel_NSEen spierziekte? U krijgt geen gelijkwaardige behandeling in het openbaar vervoer? Vanaf 2010 kunt u terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel vragen als u vindt dat u ongelijk wordt behandeld bij gebruik van het openbaar vervoer. De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bussemaker, minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) te laten gelden voor het openbaar vervoer.

De wet schrijft voor dat het openbaar vervoer aangepast moet worden zodat de voertuigen, stations en haltes toegankelijk zijn voor reizigers met beperkte mobiliteit. Het gaat om het vervoer per trein, bus, tram en metro en de reisinformatie daarover. Soms zijn de aanpassingen er al, som smoeten ze er nog komen. Met dit besluit wordt ook wettelijk vastgelegd dat in het openbaar vervoer bij onder meer de kaartverkoop, de reisinformatie en tijdens het vervoer rekening moet worden gehouden met reizigers met beperkte mobiliteit.
Voor het bestaande vervoersaanbod geldt een overgangsregeling. Per 2010 is bijna 100 procent van de stads- en streekbussen toegankelijk. Na 2010 worden de andere bestaande vervoermiddelen, stations en haltes bij renovatie aangepast. Uiterlijk in 2015 moet van alle bestaande bushaltes de helft toegankelijk zijn gemaakt, dat betekent landelijk gezien dat 70 procent van de reizen toegankelijk is. Ook moet eind 2015 de ov-reisinformatie over toegankelijkheid van vervoervoorzieningen gereed zijn.

Uiterlijk in 2030 moeten treinreizen voor gehandicapten toegankelijk zijn. Vervoerders hoeven niet voor begeleiding bij het vervoer te zorgen. Reizigers die in het bezit zijn van een ov-begeleiderskaart, kunnen gratis een begeleider meenemen. Nog 20 jaar en het is helemaal voor elkaar.

Bron: Clientenbelang Amsterdam