Vroege inzet kraamverzorgende bij thuisbevalling in ere herstellen

navivaUniek samenwerkingsproject Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Naviva kraamzorg
De thuisbevalling in Nederland staat onder druk, ten gunste van het bevallen in het ziekenhuis. Toch is thuis bevallen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, even veilig als bevallen in het ziekenhuis. Om de kwaliteit van zorg bij een thuisbevalling te kunnen blijven waarborgen, is Naviva kraamzorg vanaf 1 januari 2009 gaan werken met in de thuisbevalling gespecialiseerde kraamverzorgenden. Daarmee is ook een professionele samenwerking met de verloskundige gewaarborgd. Samen met de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en verloskundigen uit de regio wil Naviva een stap verder gaan en de vroegtijdige inzet van de kraamverzorgende bij een thuisbevalling in ere herstellen. Daartoe is door voornoemde partijen een concept-richtlijn ontwikkeld en zal in oktober een scholingstraject voor kraamverzorgenden starten. Aan de hand van deze concept-richtlijn start in het werkgebied van Naviva kraamzorg een pilot, die duurt van november 2009 tot mei 2010.

Aanleiding
Nederlandse vrouwen die thuis zijn bevallen kijken positiever terug op de bevalling dan diegenen die in het ziekenhuis zijn bevallen. Dat blijkt uit het onderzoek “Perinatal Factors Related to Negative or Positive Recall of Birth Experience in Women 3 Years Postpartum in the Netherlands” uitgevoerd in juni 2008 door o.a. Marlies Rijnders van TNO. Dat komt voornamelijk doordat ze zonder problemen zijn bevallen. Zij hadden geen verwijzing en geen medische interventies en daardoor minder angst. Het oordeel over de bevalling blijkt bovendien positiever als de vrouwen het idee hebben dat de zorgverlener aandacht voor ze heeft gehad en als ze een stem hadden in wat er zou gebeuren.
In eerder onderzoek van TNO naar kraamzorg in 2002, was één van de aanbevelingen dat de ondersteuning door een kraamverzorgende tijdens de ontsluitingsfase van de geboorte in ere zou moeten worden hersteld, omdat daarmee de kwaliteit van zorg zou kunnen verbeteren. Intensieve ondersteuning tijdens de bevalling zorgt dat vrouwen vaker met voldoening terug kijken op de bevalling, en kan het aantal keizersneden, kunstverlossingen en het gebruik van pijnbestrijding verminderen.
De KNOV pleit binnen haar beroepsgroep ook voor een goede voorbereiding op de bevalling en goede, persoonlijke begeleiding vanaf het begin van de baring.
Het aantal kraamzorguren tijdens de thuisbevalling is losgekoppeld van het aantal uren thuiskraamzorg daarna. Op basis van de ervaringen in de praktijk en op basis van inhoudelijke argumenten is de gemiddelde duur van bevallingsassistentie vastgesteld op 4 uur. Deze pilot biedt mogelijkheden voor de verloskundige om dit aantal uren gemotiveerd aan te passen op de situatie.

Concept-richtlijn en pilot
In de opgestelde concept-richtlijn staat omschreven welke rol kraamverzorgenden zelfstandig kunnen spelen bij de ondersteuning van de kraamvrouw en haar partner tijdens de ontsluiting en de baring.
De concept-richtlijn zou ertoe moeten leiden dat de verloskundige de kraamverzorgende vroegtijdiger oproept voor bevallingsassistentie. Naviva kraamzorg zal haar kraamverzorgenden die gespecialiseerd zijn in het assisteren bij thuisbevallingen dit najaar gaan toerusten met de vaardigheden zoals omschreven in de concept-richtlijn. Deze vaardigheden kunnen worden toegepast bij een normale baringwaardoor zij onder andere handvaten hebben om de barende te ondersteunen bij het opvangen van de weeen.. Vervolgens zal deze manier van werken in een pilot van november 2009 tot en met mei 2010 getest gaan worden.

Bron: Naviva

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen