Bijwerkingen vaccinatie Mexicaanse griep niet verontrustend

0
182

vaccinDe komende weken zullen bijna 7 miljoen Nederlanders een oproep krijgen om gevaccineerd te worden tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft Lareb tot en met dinsdag 17 november in totaal 663 meldingen van mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van het vaccin tegen de Mexicaanse griep ontvangen.

Het merendeel van de meldingen betreft bekende milde reacties, zoals pijn of roodheid op de injectieplaats en lichte spierpijn. Meer informatie is te vinden in het weekoverzicht op de website van Lareb: klik hier voor dit bericht. Het patroon van de gemelde verschijnselen door zorgverleners en consumenten wijkt niet af van de ervaringen in Engeland en Zweden, waar de vaccinatiecampagne eerder van start ging. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de aard van de gemelde verschijnselen afwijkt van wat uit de studies voor registratie van de vaccins naar voren gekomen is.

Aantal meldingen
Het aantal meldingen ligt hoger dan de afgelopen jaren bij de gewone seizoensgriepvaccinatie. Dat komt doordat dit jaar alle gevaccineerden een folder ontvangen waarin wordt gevraagd om eventuele bijwerkingen bij Lareb te melden.
Ook aan artsen en andere zorgverleners wordt gevraagd bij Lareb te melden. Lareb onderzoekt al deze meldingen en overlegt zo nodig met de behandelende arts en andere deskundigen. Daarnaast doet Lareb een onderzoek waarbij enkele duizenden gevaccineerden drie maanden lang gevolgd worden. Ook de bijwerkingen die daarbij gemeld worden, zijn meegenomen in het aantal van 663 meldingen. Voor een goede bewaking van de veiligheid van de vaccins is een zo hoog mogelijk aantal meldingen gewenst.
Elke woensdag publiceert Lareb op haar website een weekoverzicht. Ook zijn binnenkort alle meldingen op de website voor iedereen in samenvatting en anoniem te bekijken.

Bron: Lareb