Hart- en vaatziekten bij vrouwen vaak onderschat

0
341

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Toch wordt het aantal vrouwen met hart- en vaatziekten nog steeds onderschat. De werkgroep Gender van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) zet zich in om professionals en vrouwen bewuster te maken van de risico’s en medische implicaties.
Yolande Appelman: `Ik raad vrouwen aan om klachten niet te bagatelliseren en zich op tijd op risicofactoren te laten onderzoeken’ Foto: Mark van den Brink “Als een man zich meldt met pijn op de borst word je als arts al gauw op het goede pad gezet”, legt interventiecardiologe Yolande Appelman uit. “Bij vrouwen is dat anders. Ze stellen een bezoek aan de huisarts vaak langer uit en presenteren zich anders. Met name na de menopauze hebben vrouwen bovendien vaak a-typische klachten, waardoor de huisarts of behandelend cardioloog minder snel aan hart- en vaatziekten denkt.

Als een vrouw bijvoorbeeld vertelt dat ze last heeft van een zeurend gevoel in de maagstreek wordt ze soms met maagtabletten weer naar huis gestuurd. Natuurlijk kan het slechts om maagproblemen gaan, maar als er ook sprake is van stress en vermoeidheid kan er meer aan de hand zijn. Als je doorvraagt blijken de bloeddruk en het cholesterol- en/of suikergehalte vaak te hoog en dat zijn risicofactoren die een aanwijzing kunnen zijn voor hart- en vaatziekten.

Het aantal vrouwen met hart- en vaatziekten wordt nog steeds onderschat. Ik raad vrouwen aan om klachten niet te bagatelliseren en zich op tijd op risicofactoren te laten onderzoeken. Huisartsen en cardiologen zouden meer moeten focussen op a-typische klachten en vrouwen vaker de mogelijkheid moeten bieden om een traject in te gaan om deze nader te onderzoeken, zodat ze indien nodig bijtijds kunnen worden behandeld.”

PR-offensief

Om het bewustzijn van de risico’s voor vrouwen bij een breder publiek én bij de beroepsgroep in de eerste en tweede lijn te verhogen heeft de NVVC onlangs de werkgroep Gender opgericht. Appelman is voorzitter. “Met een collega werk ik aan de publicatie van een overzichtsartikel waarin we de bestaande kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen bundelen. Daarnaast organiseren we op 12 februari 2010 een CVOI-cursus voor de beroepsgroep over dit onderwerp. Deze cursus biedt arts assistenten de mogelijkheid om al tijdens de opleiding tot cardioloog kennis te nemen van de problematiek en krijgt nu extra aandacht. Bovendien zijn we in gesprek met de Nederlandse Hartstichting over een landelijke campagne om de risico’s voor vrouwen volgend jaar onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. 2010 wordt het jaar van de vrouw.”

Heart for women

Elk jaar organiseert de beroepsgroep van cardiologen een Europees congres. Appelman fietste in augustus 2009 met een groep Nederlandse cardiologen een sponsortocht van Maastricht naar het ESC congres in Barcelona. “Volgen jaar fietsen we voor Heart for women naar het congres in Stockholm”, vertelt Appelman enthousiast. “De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar het verschil in hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn. Vrouwen worden gemiddeld vijf tot tien jaar ouder dan mannen, maar we weten nog onvoldoende wat precies de verschillen in hart en vaatziekten zijn tussen beide seksen. De diagnostiek bij vrouwen is vaak minder betrouwbaar. Dat komt deels omdat ze zich anders presenteren, maar ook omdat wetenschappelijke resultaten veelal gebaseerd zijn op onderzoek naar mannen. Vrouwen worden vaak onvoldoende geïncludeerd in medisch onderzoek naar hart- en vaatziekten. De inspanningstest blijkt bijvoorbeeld minder betrouwbaar bij vrouwen. Een meer gevoeliger test zoals een scan geeft bij hen een beter inzicht, waardoor sneller met therapie kan worden gestart.” De tourkaravaan vertrekt in augustus 2010. Surf voor meer informatie naar www.nvvc.nl

Bron: VUmc Tracer