Beleidsbrief seksuele gezondheid

0
381

seksDe ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de beleidsbrief Seksuele Gezondheid. In de brief wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het onderwerp seksuele gezondheid zoals het aangaan van relaties, seksuele vorming, anticonceptie, soa en hiv, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld. De verschillende deelaspecten van seksuele gezondheid worden in de brief behandeld. In het beleid over seksuele gezondheid hanteert de overheid als uitgangspunten de waarden autonomie, weerbaarheid, respect en besef van wederkerigheid en het recht op seksuele en relationele vorming en op goede hulpverlening.

Met een groot deel van de Nederlanders gaat het goed als het gaat om hun seksuele gezondheid en de zorg die we daarvoor in ons land hebben geregeld: Nederland kent een zeer laag abortuscijfer, de cijfers zijn al jaren hetzelfde en de aantallen onder tieners zijn afgenomen. Meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger zijn, kunnen rekenen op goede begeleiding bij hun keuze al dan niet abortus te laten plegen en er zijn goede alternatieven voor abortus. Nederland heeft een hoog anticonceptiegebruik. Ook de hulp voor mensen met hiv is in ons land adequaat geregeld.

Maar er is ook reden tot zorg. Het aantal door de soa-centra opgespoorde en behandelde soa onder hoogrisicogroepen bijvoorbeeld is in 2008 weer toegenomen. De cijfers rond seksuele dwang zijn zorgwekkend: achttien procent van de meisjes en vier procent van de jongens is wel eens gedwongen tot seks. Er zijn nog steeds veel jongeren bij wie het ontbreekt aan voldoende feitelijke kennis over seksualiteit, maar ook aan kennis over de meer relationele aspecten. Nieuwe Nederlanders ondervinden meer problemen op het gebied van seksuele gezondheid dan autochtone Nederlanders. Denk ook aan de problemen rond loverboys, meisjesbesnijdenis, beperkingen in vrije partnerkeuze en geweld tegen homo’s. Al deze onderwerpen komen in de beleidsbrief van de staatssecretaris aan de orde.

Om de kans op verspreiding van soa/hiv te verkleinen is bij de GGD de mogelijkheid om gratis en anoniem te testen op soa en hiv. Vanaf 2010 wordt in heel Nederland een uniform hiv testbeleid ingevoerd. Jongeren die vragen hebben over seksualiteit kunnen in het hele land terecht bij de Sense spreekuren. Deze spreekuren zijn kosteloos en anoniem.

Vaak wordt nog gedacht dat het de meisjes zijn die moeten nadenken over anticonceptie, ook moeten zij hun eigen grenzen – én die van jongens – aangeven. Ook jongeren zelf leggen die verantwoordelijkheid bij meisjes. Er is veel geïnvesteerd om de seksuele weerbaarheid van meisjes te verbeteren zodat zij bijvoorbeeld minder kwetsbaar zijn voor seksuele dwang. Maar er moet nu ook extra worden geïnvesteerd in de seksuele vorming van jongens.

Mensen met een chronische ziekte, verstandelijke of fysieke beperking ervaren regelmatig problemen op het gebied van seksualiteit. In 2010 wordt geïnventariseerd welke problemen deze groep, hun omgeving of zorgverleners precies ervaren. Op basis daarvan zal de staatssecretaris van VWS besluiten wat er moet worden gedaan om de seksuele gezondheid van deze groep te verbeteren.

De brief wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Ministerraad