Oncologie TV brengt vier dagen elke morgen een web tv uitzendingen van de high-lights van SABCS

0
222

In de derde uitzending brengt Oncologie TV een interview met hoofdonderzoeker Angelo di Leo van het Prato Hospital in Italie over zijn CONFIRM studie, die laa zien dat een verdubbeling van de dosis fulvestrant niet meer toxiciteit en wel meer effectiviteit oplevert bij vrouwen met een hormoongevoelige gemetastaseerd mammacarcinoom. Co-presentator Emiel Rutgers rapporteert eveneens over enkele presentaties over endocriene therapie: CYP2d6, tamoxifen bij DCIS en verontrustende cijfers over therapietrouw bij kanker. Rutgers discussieert met chirurg Thijs van Dalen over de tweede Nederlandse studie over micrometastasen waarvan de resultaten haaks staan op de MIRROR studie.

Caroline Seynave, medisch oncoloog in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam bespreekt haar poster over de gevoeligheid van chemotherapie met taxanen bij patienten met BRCA1/2 genmutaties.Tot slot belangwekkend nieuws, besproken met medisch oncoloog Carolien Smorenburg van het medisch centrum Alkmaar: de finale resultaten van de fase 3 AVADO studie. Ook licht hoofdonderzoeker David Miles van het Mount Vernon Hospital in Engeland zijn bevindingen toe.

Uitzending bekijken? Klik op onderstaande links:
SABCS journaal vrijdag december 2009http://www.oncologietv.nl/Programma/Congressen/SABCS+2009/Het+Oncologie+Journaal+van+vrijdag+11+december.aspx SABCS journaal donderdag 10 december 2009http://www.oncologietv.nl/Programma/Congressen/SABCS+2009/Het+Oncologie+Journaal+van+donderdag+10+december.aspx

SABCS journaal donderdag 10 december 2009http://www.oncologietv.nl/Programma/Congressen/SABCS+2009/Het+Oncologie+Journaal+van+donderdag+10+december.aspx
SABCS journaal woensdag 9 december 2009http://www.oncologietv.nl/Programma/Congressen/SABCS+2009/Het+oncologie+Journaal+van+donderdag+10+december.aspx