Twaalf goede voornemens voor het kabinet

goede voornemensOp donderdag 10 december vergaderde in Den Haag een commissie van topambtenaren van de Ministeries van VWS, Financien, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Planbureau. Aan de orde was de opdracht van het kabinet om technische voorstellen te doen om twintig procent te besparen op curatieve zorg. Dat betreft een bedrag van 6,5 miljard euro, te realiseren in de komende jaren. Eventueel kan die termijn ook langer zijn.

De commissie had drie experts, waaronder prof.dr. Guus Schrijvers, uitgenodigd en legde hen de vraag voor wat zij zouden voorstellen. Schrijvers voelt zich niet vrij om hier bekend te maken wat andere experts voorstelden en evenmin om te vertellen waarheen de gedachten van de commissie uitgingen op 10 december. De commissie moet haar eigen advies uitbrengen in april 2010. Openbaarmaking van het advies is de verantwoordelijkheid van het kabinet. Dat kan dus later zijn dan april.

Schrijvers’ eigen gedachten die hij in de commissie presenteerde, formuleert hij hieronder in de gebiedende wijs en kort door de bocht. Op 10 december deed hij dat veel genuanceerder, voorzichtiger en vragenderwijs. Zijn adviezen waren:

1. bekostig alle preventieve interventies zoals stoppen met roken poli’s waarvan bewezen is dat zij curatieve zorg besparen
2. bied alle chronische zorg in ketens aan en faciliteer deze met slimme bekostiging zoals in Duitsland toegepast
3. stimuleer zorgverzekeraars via het vereveningsfonds om geprogrammeerde zorg in te kopen
4. bied spoedzorg aan in onderlinge samenhang en faciliteer deze via slimme bekostiging
5. stop de bestaande open eind financiering voor medisch specialisten
6. geef ziekenhuizen financiele ruimte voor het introduceren van procesinnovaties zoals IT toepassingen en zorgpaden
7. laat inhoudelijke innovaties tijdelijk toe tot het zorgverzekeringspakket en beoordeel goed de arbeidsbesparing die zij  opleveren
8. stimuleer een geïntegreerde eerstelijn en versterk haar poortwachtersfunctie
9. behoud de vrije artsenkeuze in eerstelijn en ziekenhuizen, zodat alle Nederlanders kunnen kiezen voor innovatieve, besparende zorgaanbieders
10. maak het voor medisch specialisten en ziekenhuizen financieel aantrekkelijk om in loondienst te gaan.
11. verleng de openingstijden van poliklinieken, centra voor dagbehandeling en van gezondheidscentra. Dan zijn meer patienten te behandelen met ongeveer gelijkblijvende kosten van gebouwen enapparatuur.
12. verminder de bureaucratie van controles op controles.

Tot zover Schrijvers’ suggesties voor goede voornemens voor het kabinet.
Noot van de redactie:

Guus Schrijvers is Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht