Zorggroepen en Keten-DBC’s gewenst in de verloskunde

verloskundeIk begrijp niets van de animositeit tussen extramurale verloskundigen en gynaecologen over de verdeli ng van de werkzaamheden. Men loopt in deze sector tien jaar achter. Huisartsen en internisten kennen thans zorggroepen en functionele bekostiging voor bijvoorbeeld diabetespatienten. Nou, zo iets moet er ook komen voor de verloskunde. Laten verloskundigen en gynaecologen gezamenlijke regionale beslisbomen, zorgpaden en richtlijnen opstellen, zorggroepen vormen en de inkomsten uit Keten-DBC’s samen delen.

Woorden van deze strekking sprak een huisarts tijdens een plenaire debat van 200 verloskundigen, gynaecologen en andere professionals. Dat debat vond plaats op het UMC Utrecht ter gelegenheid van het vertrek van hoogleraar obstetrie Hein Bruinse. Hij is en was een groot pleitbezorger van meer normale bevallingen in een niet-medische setting, maar die hoeven niet altijd thuis plaats te vinden. Ondergetekende had de heerlijke rol van discussieleider van het plenaire debat. Tijdens het debat werd duidelijk dat in Amsterdam de perinatale sterfte lager is dan in de andere drie grote steden. Exacte cijfers volgen over enkele maanden.

Begin januari komt een gezamenlijke nieuwe richtlijn uit van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskunde (KNOV) en van de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Danwordt duidelijk hoe beide beroepsgroepen de hoge Nederlandse perinatale sterfte willen aanpakken. Een belangrijk punt wordt of ziekenhuizen 24 uur per dag een team van een gynaecoloog, radioloog, anaesthesist en kinderarts in de lucht moeten houden. Dan gaat de perinatale sterfte omlaag. Maar zo’n team is duur. Zo’n richtlijn betekent onherroepelijk dat ‘s nachts en in het weekeinde minder ziekenhuizen acute verloskunde kunnen bieden. Dan worden reistijden te lang voor kraamvrouwen die tijdens het baren toch naarhet ziekenhuis moeten. Kortom verloskundig Nederland is in verwachting vannieuwe richtlijnen.

Ondergetekende en Juliusdocent dr. Henk van der Steeg (ervaren, niet meer praktiserend gynaecoloog) zouden graag verloskundige zorggroepen en voorstellen voor nieuwe, verloskundige nachtdienst-afspraken tussen ziekenhuizen ontwikkelen en evalueren.  Verloskundigen en gynaecologen die samen hun zorg willen innoveren en daarbij wetenschappelijke steun nodig hebben, sturen een mail naar ondergetekende op a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers