Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Array

Op woensdag 6 januari 2010 heeft professor Van der Velden, het advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte aan minister Klink aangeboden. Het advies voorziet in een veelomvattend scala van aanbevelingen gericht op het verbeteren van de perinatale gezondheid met als uiteindelijk doel het terugdringen van de bovengemiddelde babysterfte in ons land. Vanwege de centrale plaats die het advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte in de debatten over perinatale zorg heeft ingenomen. Minister Klink zal op een later tijdstip, maar uiterlijk in maart met een uitgebreide en definitieve reactie komen. Het rapport biedt een goede basis voor de implementatie van de aanbevelingen die hiervoor in aanmerking komen.

Visie en aanbevelingen
Als uitgangspunt hanteert de Stuurgroep het principe dat elke zwangere in Nederland de beste zorg dient te ontvangen, waarbij vermijdbare calamiteiten tot een minimum worden beperkt. De Stuurgroep vindt dat deze zorg moet zijn toegespitst op de behoefte van de zwangere en haar leefomstandigheden, goed georganiseerd en veilig is en niet leidt tot een onnodige medicalisering. Dit uitgangspunt deel ik.

De Stuurgroep concludeert dat er in Nederland voldoende basis is voor een goede zorg bij zwangerschap en geboorte. Voor sommige risicogroepen (oudere moeders, vrouwen uit achterstandssituaties, zwangeren met een onderliggende ziekte of ongezonde leefstijl) zijn evenwel verbeteringen noodzakelijk.

In de visie van de Stuurgroep moeten deze verbeteringen langs de volgende wegen worden bereikt:

  1. De perinatale zorg moet functioneel worden georganiseerd rondom moeder en kind. De rol en positie van de zorgprofessionals is dienend aan de belangen van de zwangere en haar kind. De zwangere en haar leefomgeving dienen actief te worden betrokken.
  2. De zorg rondom zwangerschap en geboorte moet kantelen van een reactieve naar een proactieve benadering om tijdig problemen tijdens de zwangerschap te voorkomen.
  3. Vrouwen moeten vroegtijdig en eenduidig worden geïnformeerd over de juiste condities voor gezond zwanger worden, zodat vrouwen invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor een goede zwangerschapsuitkomst.
  4. Alle zorgverleners vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie waar alle zorgverleners zich aan houden. Instrumentenn zijn het instellen van een landelijk college voor perinatale zorg, het actief deelnemen aan regionale verloskundige samenwerkingsverbanden, het aanstellen van een casemanager voor iedere zwangere, het hanteren van geboorteplannen en het instellen van een verplicht huisbezoek bij de zwangere.
  5. Voor vrouwen in achterstandssituaties (achterstandswijken, niet-westerse afkomst, lage sociaaleconomische status) moet er aanvullend op de aanbevelingen een nationaal programma met doelgerichte voorlichting, preventie en begeleiding komen.
  6. Vanaf het begin van de bevalling mag de zwangere niet alleen worden gelaten, en dient zij professioneel bewaakt en begeleid te worden.
  7. Op elk moment van de dag, overdag, ’s nachts of in het weekend, moet de zwangere erop kunnen rekenen dat een noodzakelijke interventie binnen 15 minuten kan starten.

Minister Klink is van mening dat de Stuurgroep in haar visie en aanbevelingen, inderdaad die thema’s adresseert, die cruciaal zijn voor het optimaliseren van de perinatale zorg. Daarmee bieden zij een adequate basis voor het terugdringen van de bovengemiddelde babysterfte waarmee wij in Nederland te kampen hebben. Kernthema’s als het optimaliseren van de organisatie, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het beter voorlichten van de samenleving, met name voor burgers in achterstandssituaties, zullen naar mijn mening inderdaad krachtig moeten worden aangepakt. Over het specifieke punt van een verbetering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de professionele zorg voor de zwangere in spoedeisende situaties heb ik mij tijdens het algemeen overleg van 26 november 2009 al positief uitgesproken. Klink zal onderzoeken op welke wijze de bestaande knelpunten in capacitair en financieel opzicht het best kunnen worden opgelost. Gelet op de bereikte consensus tussen partijen binnen de Stuurgroep en hun betrokkenheid bij het verbeteren van de perinatale zorg in Nederland, kan ik ook nu reeds melden voorstander te zijn van het realiseren van een landelijke overlegstructuur voor perinatale zorg,

De verbetering van de zorg bij zwangerschap en geboorte zal van alle betrokken Ons kenmerk partijen in de komende periode een flinke inspanning vereisen.

Vervolg
In de komende periode zal Klink de voorstellen van de Stuurgroep op wenselijkheid, haalbaarheid en financiele implicaties bestuderen. De resultaten hiervan zal hij vertalen in een concreet actieprogramma met maatregelen die voor de korte en lange termijn tot verbeteringen moeten leiden. Dat actieprogramma wordt in februari aan de kamer toe gezonden.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen