De rol van kraamzorg is cruciaal in de samenwerking

Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte voor verminderen babysterfte gepresenteerd
Meer samenwerking tussen disciplines bij zorg rond de geboorte is vereist, is een belangrijke conclusie van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Op 6 januari presenteerde de stuurgroep haar advies ‘… een goed begin; Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’. Irma Harmelink, lid van de stuurgroep en bestuurder van ZorgAccent in Twente licht het belang van dit advies voor de kraamzorg toe.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de gynaecologen, de verloskundigen en de kraamverzorgenden. Harmelink zit namens ActiZ in de stuurgroep. In 2008 had de stuurgroep de opdracht gekregen van de minister van VWS om mogelijkheden te zoeken om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verminderen. Het gepresenteerde advies geeft een lijst van mogelijkheden om de geboorte rond zwangerschap en geboorte te verbeteren.
Het advies is op een aantal punten heel belangrijk voor de kraamzorg. De disciplines moeten nog meer en beter gaan samenwerking. Dat stelt meer eisen aan de verschillende beroepsgroepen en aan de samenwerking tussen hen. De kraamzorg wordt eerder bij de bevalling betrokken; na het begin van de weeen moet een kraamverzorgende binnen 30 minuten bij de kraamzorg zijn. En de kraamverzorgende moeten bij alle zwangere vrouwen die thuis willen bevallen op huisbezoek.

Eisen
Harmelink is positief over het advies en blij met de erkenning van de cruciale rol van de kraamzorg in de zorgketen rond de zwangerschap en de geboorte. “Het advies stelt wel extra eisen aan de kraamzorg,” aldus Harmelink. “Als een kraamverzorgende binnen 30 minuten bij een kraamvrouw moet zijn – nu is dat een uur – moeten meer medewerkers beschikbaar zijn. Dat vereist dus extra inzet van personeel. Ook het huisbezoek tijdens de zwangerschap vraagt extra inzet. Alleen een gekwalificeerde kraamverzorgende kan dat doen. Zij moet niet alleen voorlichting geven, maar ook risicosignalen kunnen oppikken.” Tijdens een huisbezoek zal de verzorgende ook kijken of de situatie geschikt is, of er risico factoren zijn waar de verloskundige en de kraamverzorgende rekening mee moeten houden bij een thuisbevalling.

Kraamzorgorganisaties zijn al bezig met verbeteringen binnen de eigen organisatie. Harmelink vertelt dat Naviva Kraamzorg, waar zij tot voor kort bestuurder was, al begonnen is met deskundigheidsopbouw voor bevallingen van de kraamverzorgenden. Bij de bevallingen zet Naviva gespecialiseerde kraamverzorgende in.

Minister aan zet
Nu is minister Klink van VWS aan zet. Hij moet besluiten welke aanbevelingen uit het advies hij overneemt. Daarna is de stuurgroep weer aan de beurt. “De stuurgroep wil blijven bestaan en zich bezighouden met de implementatie van de maatregelen,” licht Harmelink toe. “Maar we zien nu al  grote winst van de samenwerking in de stuurgroep: er is een groter bewustzijn van het belang van samenwerking tussen de verschillende disciplines. De beroepsgroepen waren vooral bezig om binnen hun eigen discipline optimale zorg te leveren. In de schakels tussen de disciplines liggen de risico’s, want de overdracht is niet altijd goed geborgd. Die bewustwording is belangrijk om de schakels te kunnen verbeteren.

Balans
Een punt van zorg wil Harmelink nog uiten. In de kraamzorgsector is in de afgelopen jaren de marktwerking volledig doorgevoerd. Dat kan bijten met de opdracht om samenwerking te zoeken en kennis en innovaties te delen binnen de sector. “De kraamzorgorganisaties moeten zich goed beraden hoe zij hier mee omgaan. Ook de zorgverzekeraars hebben daarin een rol. De opdracht voor de kraamzorgsector en de zorgverzekeraars is om een goede balans te vinden tussen marktwerking en voorwaarden voor ketensamenwerking. Dit laatste vereist een efficiente en open samenwerking tussen organisaties die elkaar nu soms beconcurreren.”

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen