Moedersterfte in Nederland vaak gevolg van hart- en vaatziekten

Naar aanleiding van een persbericht van het VU Medisch Centrum, verscheen enkele uren geleden in de media het nieuwsbericht ‘Moedersterfte in Nederland toegenomen’ . De stijging van moedersterfte wordt toegeschreven aan het feit dat meer vrouwen na de geboorte van hun kind overlijden aan een ziekte die zij al hadden voordat ze zwanger werden. Het betreft voornamelijk hart- en vaatziekten. Navraag bij de promovenda leert dat van de vrouwen in het onderzoek die na de geboorte zijn overleden aan een hart- en vaatziekte, minimaal 13% een aangeboren hartafwijking had.

Naar aanleiding van de berichtgeving attenderen wij u op het lopende onderzoek van Dr. P. G. Pieper (UMCG) naar de risico’s van zwangerschap bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking. Het onderzoek wordt gefinancierd door het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, Jump.

Zwangerschap en een hartaandoening?
Artsen kunnen deze vragen nog niet goed beantwoorden. De ervaring ontbreekt, want tot voor kort bereikten weinig meisjes met een hartafwijking de volwassen leeftijd. Door verbeterde behandelmethodes worden steeds meer hartpatienten volwassen en komen met vragen over hun kinderwens. Dr. Pieper onderzoekt de risico’s van zwangerschap voor vrouwen met een aangeboren hartafwijking. Zodat vrouwen in de toekomst de juiste keuze kunnen maken en weten waar ze aan toe zijn.

Het onderzoek volgt 220 zwangere vrouwen: 160 met een aangeboren hartafwijking en 60 zonder. Tijdens hun hele zwangerschap ondergaan de vrouwen metingen aan het hart, het bloed en de placenta.

Dit onderzoek moet nieuwe inzichten opleveren over de risico’s voor vrouwen met een aangeboren hartafwijking.

Onderzooek

  • Dr. P.G. Pieper
  • Cardiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Looptijd: 2008 – 2012

Voor de inhoud van het onderzoek verwijzen wij u naar de populaire samenvatting op de website van het jeugdfonds Jump.

Recente artikelen