NVZ ondersteunt ambities stuurgroep zwangerschap en geboorte

De NVZ onderschrijft de richting en ambities van de stuurgroep zwangerschap en geboorte zoals verwoord in het rapport ‘Een goed begin, veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’, dat op 6 januari aan minister Klink van Volksgezondheid is gepresenteerd. Voordat de aanbevelingen uit dit rapport tot norm verheven kunnen worden, zullen echter eerst de organisatorische en financiele implicaties bekend moeten zijn.

De NVZ onderschrijft de richting en ambities van de stuurgroep zwangerschap en geboorte zoals verwoord in het rapport ‘Een goed begin, veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’, dat op 6 januari aan minister Klink van Volksgezondheid is gepresenteerd.

Voordat de aanbevelingen uit dit rapport tot norm verheven kunnen worden, zullen echter eerst de organisatorische en financiele implicaties bekend moeten zijn. Dat geldt temeer omdat nog niet duidelijk is wat de organisatieveranderingen in het ziekenhuis kunnen bijdragen aan het verlagen van de perinatale sterfte.Een belangrijke aanbeveling van de stuurgroep, waarin ook de NVZ vertegenwoordigd was, is dat de zwangere er 24 uur per dag en 7 dagen per week op moet kunnen rekenen dat de noodzakelijke behandeling binnen 15 minuten kan starten. De NVZ zal daarom de komende maanden onderzoeken op welke wijze en met welke financiele consequenties dit georganiseerd kan worden op de plaatsen waar dit nog niet het geval is. Punt van aandacht daarbij is de manier waarop de beschikbaarheid en bereikbaarheid van medisch specialisten doelmatig en effectief georganiseerd kan worden.

Samenwerking eerste en tweede lijn
De NVZ onderschrijft  de aanbeveling van de stuurgroep om de verloskundige samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg verder te intensiveren. Op die manier kunnen zorgverleners elkaar snel vinden in acute situaties.

De NVZ is er voorstander van dat professionals in het verloskundige samenwerkingsverband afspraken maken over het in gang zetten van de acute keten. Hierdoor kan tijdwinst worden geboekt, omdat het medische team eerder opgeroepen kan worden.

Een factor die de mogelijkheden voor tijdige behandeling negatief beïnvloedt, is de fysieke afstand tussen eerste- en tweedelijnsverloskundigenzorg. Dit pleit voor een fijnmazig net van geboortecentra in ziekenhuizen. Overigens is de NVZ van mening dat deze fysieke afstand tussen eerste- en tweedelijnszorg verkleind kan worden door verplaatsing van de thuisbevalling naar genoemde geboortecentra. De NVZ stelt met tevredenheid vast dat kwalitatief hoogwaardige geboortecentra zich verder ontwikkelen.
Een voorkeur voor de plaats van de bevalling moet niet financieel gedreven worden. De NVZ steunt daarom het advies van de stuurgroep om de eigen bijdrage voor poliklinische bevallingen te laten vervallen.
Ten slotte wijst de NVZ erop dat publicaties van de afgelopen dagen ten onrechte de indruk zouden kunnen wekken dat het verlagen van babysterfte hoofdzakelijk in handen ligt van de ziekenhuizen. Het rapport van de stuurgroep geeft een veel completer beeld en schetst een groot aantal andere terreinen waarop verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij denkt de stuurgroep met name aan maatregelen in de sfeer van betere voorlichting tijdens de zwangerschap en preventie.

Bron: NVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen